Ja, stuur mij het gratis meldcode informatiepakket

Wil je meer weten over de Meldcode en wat jij kan doen? Vraag het Informatiepakket Verbeterde Meldcode aan.
In dit pakket vind je onder andere de volgende tips: Hoe praat je met kinderen of ouders? Welke meldcode wijzigingen zijn er? Wat is typische hulpverleners-taal?

Leer daarnaast hoe je met online scholing kindermishandeling en huiselijk geweld kunt signaleren of herkennen.

Stuur mij het informatiepakket van Augeo