Als je zorgen hebt over een kind en die heb je besproken, dan zul je vervolgstappen zetten. Bijvoorbeeld praten met de ouders. Maar wacht! Weet het kind ook wat er komen gaat? Wat jij gaat doen en waarom? Begrijpt het kind het ook? Ook voor jonge kinderen is het belangrijk om ze te vertellen hoe het nu verder gaat. Hoe pak je dat aan op een slimme manier en hoe weet je of je dat goed doet?

Hoe informeer je Maartje?

Begin oefening

Meer verdieping

Hoe willen kinderen dat er met hen gepraat wordt?

Hoe willen kinderen zelf eigenlijk dat er met ze gepraat wordt? En wat vinden ze zélf van participatie? Drie onderzoekers vertellen daarover.

Leest het artikel in Augeo Magazine

Praatplaat: wie doet wat?

Wie helpen je als het thuis niet veilig is? En wat is hun rol? De praatplaat ‘Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat’ geeft uitleg.

Lees meer

‘Je kan me ook een appje sturen’

Elk jaar krijgen 490.000 jongeren te maken met jeugdzorg. Veel van hen weten dan niet wat er op ze afkomt of wat de bedoeling is. Drie Jongerentaskforce-leden delen hun ervaringen.

Bekijk het filmpje