1. Leren Signaleren

Beroepsopleidingen academy

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Studenten aan beroepsopleidingen voor zorg, welzijn en onderwijs kunnen later in hun werk te maken krijgen met situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk dat zij leren hoe ze dit goed kunnen signaleren en wat ze vervolgens kunnen doen. En dat ze leren werken volgens een meldcode. De beroepsopleidingen academy heeft voor 17 beroepsgroepen online lesmateriaal beschikbaar. Al meer dan 70 opleidingen met ruim 24000 studenten maken gebruik van de online scholing. 

Leren signaleren

Tot voor kort was er in de opleidingen weinig aandacht voor het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. Met het project Leren signaleren is daar gelukkig verandering in gekomen. Leren signaleren is een initiatief van de ministeries van Onderwijs en VWS. Onderwijs over geweld in afhankelijkheidsrelaties krijgt dankzij het project structureel een plek in de mbo-, hbo- en wo-opleidingen voor zorg, welzijn en onderwijs.