Verloskunde

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Inhoud lidmaatschap

Verloskundigen werken met zwangere vrouwen, jonge kinderen en jonge gezinnen. Soms ziet of hoort zij dingen die haar bezorgd maken over de veiligheid of het welzijn van de moeder en haar kind. Augeo leert studenten wat ze dan kunnen doen. De online cursussen en klassikale lessen geven hen concrete handvatten. Ook docenten kunnen online aan hun deskundigheid werken. De handleiding geeft hen handreikingen en tips voor hun lessen en de borging ervan in het curriculum.

Binnen een lidmaatschap kun je meerdere online cursussen volgen die speciaal gericht zijn op het "hoger beroepsonderwijs". Deze cursussen sluiten aan op de praktijk en duren gemiddeld 2 tot 3 uur. Een aantal van de cursussen sluit je af met een toets, waarna je ook een bewijs van deelname ontvangt. Je kan zelf bepalen wie in jouw organisatie welke cursus kan volgen. Alle cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstituten.

Met onze online cursussen lerendocenten en studenten op maat over kindermishandeling, (cyber)pesten, (v)echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen die kinderen meemaken. Zo leer je onder andere meer over:

  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld herkennen
  • Werken met de meldcode
  • Een (moeilijk) gesprek voeren met ouders, kinderen en cliĆ«nten
  • Hoe je ouders en kinderen kunt steunen

Kennis vasthouden en andere voordelen

Ook nadat een cursus is gedaan, is het belangrijk om de aandacht vast te houden. Augeo helpt om het thema 'aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld' op de agenda te houden. Zo krijgen bijvoorbeeld alle deelnemers het online Augeo Magazine over veilig opgroeien en kun je de Augeo-app downloaden die je dagelijks up-to-date houdt. Regelmatig ontwikkelen we nieuwe leerproducten en handige tools en organiseren we webinars waarvan we cursisten als eerste op de hoogte stellen. Augeo Foundation is een stichting. Dat betekent dat wij onze cursusinkomsten herinvesteren in diverse projecten om huiselijk geweld zo goed mogelijk aan te pakken. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst.

Overzicht cursussen in het lidmaatschapE-learning voor studenten

E-learning voor docenten

Docentenmateriaal

Aanvullende e-colleges en e-learning