Categorale instellingen, ZBC’s en privéklinieken

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Inhoud lidmaatschap

Binnen een lidmaatschap kun je meerdere online cursussen volgen die speciaal gericht zijn op "Categorale instellingen, ZBC's en privéklinieken". Deze cursussen sluiten aan op de praktijk en duren gemiddeld 2 tot 3 uur. Een aantal van de cursussen sluit je af met een toets, waarna je ook een bewijs van deelname ontvangt. Je kan zelf bepalen wie in jouw organisatie welke cursus kan volgen. Alle cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstituten.

Met onze online cursussen leren onder andere artsen en verplegend personeel op maat over huiselijke geweld, schadelijke praktijken en andere ingrijpende gebeurtenissen die kinderen meemaken. Zo leer je onder andere meer over:

  • Signalen van huiselijk geweld herkennen
  • Werken met de meldcode
  • Communiceren over geweld
  • Hoe je ouders en kinderen kunt steunen

Kennis vasthouden en andere voordelen

Ook nadat een cursus is gedaan, is het belangrijk om de aandacht vast te houden. Augeo helpt om het thema 'aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld' op de agenda te houden. Zo krijgen bijvoorbeeld alle deelnemers het online Augeo Magazine over veilig opgroeien en kun je de Augeo-app downloaden die je dagelijks up-to-date houdt. Regelmatig ontwikkelen we nieuwe leerproducten en handige tools en organiseren we webinars waarvan we cursisten als eerste op de hoogte stellen. Augeo Foundation is een stichting. Dat betekent dat wij onze cursusinkomsten herinvesteren in diverse projecten om huiselijk geweld zo goed mogelijk aan te pakken. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst.

Overzicht cursussen in het lidmaatschapWerken met een meldcode

Communiceren/Zorgen bespreken

Ouderenmishandeling

Gevolgen van kindermishandeling

Schadelijke praktijken en radicalisering

Signaleren door overige doelgroepen