Gemeenten

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Als medewerker bij de gemeente kun je te maken krijgen met vermoedens van huiselijk geweld of met zorgelijke opgroeisituaties. Bijvoorbeeld als je werkt als leerplichtambtenaar, medewerker bij een zorgloket, Wmo-consulent, consulent schuldhulpverlening, aandachtsfunctionaris of lid van een sociaal wijkteam. 

Maar hoe weet je nou of een situatie echt zorgwekkend is? Hoe spreek je ouders of andere familieleden daarop aan? En wat moet je doen als je denkt dat iemand thuis echt niet veilig is? Met het online lesmateriaal van Augeo academy leer je huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen en te handelen volgens een meldcode. 

Lesmateriaal voor eigen medewerkers gemeenten

Augeo Academy heeft voor gemeenten onder meer cursussen over het werken met een meldcode, mantelzorgondersteuning, de langetermijngevolgen van kindermishandeling en communiceren over geweld. 

Regierol voor gemeenten

Naast de werkgeversrol heeft de gemeente ook een regierol voor organisaties binnen de gemeente, zoals de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk en het onderwijs. Ook voor die organisaties heeft Augeo academy speciale online cursussen over het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld.