Wijkteammedewerkers

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Inhoud lidmaatschap

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen de grootste vorm van geweld in de samenleving. Lokale (wijk)teams spelen een belangrijke rol bij het doorbreken van de cirkel van geweld in gezinnen. Om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams is het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid vastgesteld. Doel is dat de (wijk)teams kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en beter in beeld krijgen. En ook dat zij het geweld kunnen stoppen en duurzaam kunnen oplossen. Hiervoor is het noodzakelijk dat professionals in de wijkteams de stappen van de meldcode kennen en kunnen toepassen. Maar ook (beter) kunnen samenwerken met andere partijen en een veiligheidsplan kunnen opstellen.

Binnen een lidmaatschap kun je meerdere online cursussen volgen die te volgen zijn door wijkteammedewerkers. Deze cursussen sluiten aan op de praktijk en duren gemiddeld 2 tot 3 uur. Een aantal van de cursussen sluit je af met een toets, waarna je ook een bewijs van deelname ontvangt. Je kan zelf bepalen wie in jouw organisatie welke cursus kan volgen. Alle cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstituten.

Met onze online cursussen leren wijkteammedewerkers op maat over kindermishandeling, (cyber)pesten, (v)echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen die kinderen meemaken. Zo leer je onder andere meer over:

  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld herkennen
  • Werken met de meldcode
  • Een (moeilijk) gesprek voeren met ouders, kinderen en cliĆ«nten
  • Hoe je ouders en kinderen kunt steunen

Kennis vasthouden en andere voordelen

Ook nadat een cursus is gedaan, is het belangrijk om de aandacht vast te houden. Augeo helpt om het thema 'aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld' op de agenda te houden. Zo krijgen bijvoorbeeld alle deelnemers het online Augeo Magazine over veilig opgroeien en kun je de Augeo-app downloaden die je dagelijks up-to-date houdt. Regelmatig ontwikkelen we nieuwe leerproducten en handige tools en organiseren we webinars waarvan we cursisten als eerste op de hoogte stellen. Augeo Foundation is een stichting. Dat betekent dat wij onze cursusinkomsten herinvesteren in diverse projecten om huiselijk geweld zo goed mogelijk aan te pakken. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst.

Overzicht cursussen in het lidmaatschapWerken met een meldcode

Communiceren/Zorgen bespreken

Samenwerken aan veiligheid

Gevolgen van kindermishandeling

Schadelijke praktijken en radicalisering

Aanvullende cursussen

Een aanvullende cursus geeft extra informatie en/of gaat dieper op de leerstof in. Het is belangrijk om eerst de basiscursussen te volgen voordat je aan de aanvullende cursussen begint.