‘Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had. Voor een mishandeld kind is het allerbelangrijkste dat er eerlijk met je gepraat wordt, dat je uitleg krijgt over wat gebeurt.’

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

VN-verdrag

Kinderen beschikken over onmisbare informatie over hun situatie en kunnen vaak goed meedenken over oplossingen. Niet voor niets is in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de VN vastgelegd dat kinderen recht hebben betrokken te worden bij belangrijke beslissingen die hen aangaan. Daarom pleit Augeo Foundation al jaren voor participatie van kinderen. De Jongerentaskforce van Augeo heeft hierover met de Tweede Kamer gesproken. En nu heeft het ministerie van Volksgezondheid richtlijnen opgesteld hoe participatie van kinderen kan worden verankerd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode

De meldcode wordt op 1 januari 2019 aangepast om duidelijker te maken wat een professional precies moet doen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat voor beroepsgroepen en organisaties een uitgelezen moment om in de meldcode op te nemen hoe en wanneer kinderen betrokken moeten worden in het proces.

Augeo, Defence for Children, Rijksuniversiteit Groningen, Veilig Thuis en het Verwey-Jonker-Instituut

Handreiking

Om hen daarbij te helpen is door Augeo, Defence for Children, Rijksuniversiteit Groningen, Veilig Thuis en het Verwey-Jonker-Instituut in opdracht van het ministerie een handreiking geschreven. Daarin wordt uitgelegd:

- Waarom is het zo belangrijk om naar kinderen te luisteren,
- Hoe leg je dat in een meldcode vast en
- Op welke manier betrek je kinderen.
Er staat een checklist in voor de meldcode, maar ook tips voor gesprekken met kinderen.

Meer over de meldcode:

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet jij over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Geef 10 antwoorden en kom er achter of jij 'meldcodeproof' bent.  Doe de meldcode-test

Augeo magazine

Nieuws en actualiteit

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Augeo Nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over aanpak  kindermishandeling en huiselijk geweld. Schrijf je in

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

meldcode, meldcode, meldcode

Introductiecursus meldcode

Hoe werk je met de meldcode? Augeo heeft daarvoor diverse online cursussen. In deze introductiecursus laten we zien hoe dat eruit ziet. Doe de introductiecursus meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

10 punten checklist voor professionals

10 Punten checklist voor professionals

Hoe betrek je als professional de kinderen? Gebruik de meldcode: 10 punten om te checken . Bekijk checklist

Meldcode, veilig thuis

Veilig Thuis

24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000 Lees meer

Afwegingskader en meldcode adressen

Handige informatie

Wil je meer informatie over de meldcode? Bekijk onze samengestelde lijst van diverse organisaties die werken volgens de meldcode in hun sector.

Bekijk overzicht handige links

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op