Augeo Foundation heeft onderzoek gedaan naar de elementen die van belang zijn voor het veerkrachtig functioneren van kinderen met ingrijpende ervaringen. De (veranderbare) elementen die in de wetenschappelijke literatuur het vaakst genoemd worden als belangrijk onderdeel van veerkracht zijn nader onderzocht en beschreven. Per element is een uitgebreid artikel geschreven.