1. Pleegouders: Hechting en het gedrag van mijn pleegkind

Pleegouders: Hechting en het gedrag van mijn pleegkind

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is bedoeld voor pleegouders (en pleegouderbegeleiders).
Tijd: 2-4 uur
Kosten: € 20,- (excl. 21% BTW)
€ 24,20 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Kinderpostzegels en 7 pleegzorgorganisaties
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Pleegouders leren in de cursus mogelijke oorzaken en uitingsvormen van onveilige hechting en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen.  Ze leren ook wat het belang is van gezonde hechting en welk gedrag en welke reacties van pleegouders daaraan bijdragen.

Het is een praktische cursus. Pleegouders krijgen een korte uitleg over hechting, informatie over hoe onveilige hechting terug te zien is in gedrag van pleegkinderen en hoe je daar als pleegouder op kunt reageren. Vervolgens is er een aantal casussen waarmee de pleegouders kunnen oefenen met een eigen reactie waarbij steeds de vraag is wat heeft dit kind nodig en hoe kan jij als pleegouder dit bieden.  Ze krijgen vervolgens handvatten en tips, passend bij die situatie. In de cursus komen pleegouders en een biologische moeder aan het woord die hun eigen ervaringen delen. Pleegouders maken zo kennis met verschillende gedragingen van pleegkinderen en verschillende reacties van pleegouders hierop. Ze staan stil bij eigen mogelijkheden en valkuilen en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Tijd: Afhankelijk van het aantal oefencassussen dat de pleegouder doorloopt

Leerdoelen

Theorie

  • Wat is een (on)veilige hechting?
  • Hoe ziet de pleegouder onveilige gehechtheid terug in het gedrag van het pleegkind?
  • Hoe kan de pleegouder een veilige hechtingsrelatie met zijn pleegkind bevorderen?

Oefencassussen

  • Wat heeft dit kind nodig?
  • Hoe kan pleegouder dit bieden?
  • Wat zijn de eigen valkuilen?
  • Handvatten en tips hoe de pleegouder kan reageren op het gedrag van het pleegkind zodat dit aansluit op wat het kind nodig heeft.
  • Welke ondersteuning is mogelijk?