Kort na het uitbreken van de coronacrisis sloegen Augeo Foundation, Stichting Het Vergeten Kind en Stichting Kinderpostzegels de handen ineen. Ze richtten het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis op. Hiermee bereikten ze 35.000 kinderen en daarna nog eens 8.000. Het fonds is bedoeld voor kinderen die thuis niet veilig zijn of het erg moeilijk hebben. Juist voor hen is het wegvallen van de structuur en veiligheid van school nog moeilijker.

Hoe werkt het Crisisfonds?

Hulpverleners konden bij het Crisisfonds een aanvraag doen om kinderen te helpen aan spullen die toen hard nodig waren om thuis te leren (zoals een koptelefoon of schriften), of om ontspanning te zoeken (zoals spelmateriaal voor binnen of buiten). Het was voor de echt kwetsbare kinderen, die thuis niet veilig zijn of het erg moeilijk hebben. Denk aan kinderen die thuis wonen in een gezin met een jeugdbeschermingsmaatregel, maar ook kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang, het azc (asielzoekerscentrum) of een pleeggezin.

Onderzoek

Ruim de helft van de kinderen ervoer door steun via het Crisisfonds minder stress en voelde zich gezien en gewaardeerd, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. De coronacrisis heeft een grote invloed op de kinderen. Volgens 75% van de hulpverleners vinden kinderen het moeilijk om met de veranderingen om te gaan. Nog eens 73% heeft (grote) moeite met het isolement dat de coronacrisis meebrengt, ze missen contact met school, sport, familie en vrienden. Dit is te zien in een visuele samenvatting van het onderzoek. Daarin zijn ook positieve effecten te zien. Bijvoorbeeld de versteviging van de band tussen de hulpverlener en het kind/gezin. De hulpverlener kwam nu eens niet voor een moeilijk gesprek, maar met een cadeautje.

Lees het complete onderzoeksrapport [PDF] of bekijk de visuele weergave [Infographic]

Zomerperiode

De 1.600 betrokken hulpverleners gaven aan zich ernstige zorgen te maken om de zomervakantie. Daarom bleef het Crisisfonds bestaan om kinderen in een lastige thuissituatie te helpen. Normaal gesproken is de zomervakantie al een moeilijke periode voor kinderen die het thuis lastig hebben. Ze missen dan de veilige haven van school, de leerkrachten, vriendjes en de structuur, Kinderen hebben het vooral nu hard nodig om hun problemen even te kunnen vergeten. De steun in de zomer bestond vooral uit het mogelijk maken van ontspannende ervaringen in de zomervakantie.

Bekijk een impressie van de zomeractiviteiten

Groot bereik

Dankzij het enthousiasme van zowel fondsen als jeugdhulpverleners werden al snel zeer veel kwetsbare kinderen bereikt. Al in de eerste tien dagen werden 6.000 vouchers verstrekt. In de fase tot de zomer heeft het Crisisfonds in totaal ruim 35.000 kinderen bereikt. De meeste aanvragen kwamen vanuit de  jeugdbescherming, gevolgd door de pleegzorg, ambulante (jeugd)hulpverlening, residentiële jeugdhulp-instellingen, gezinshuizen en organisaties voor gehandicaptenzorg. Tijdens de tweede fase, in de zomer en daarna, wist het Crisisfonds met vouchers en activiteiten 8.000 kinderen te bereiken.

Vervolg Augeo Kinderfonds

Een meer blijvende aandacht voor de situatie van kwetsbare kinderen is geen overbodige luxe. Augeo Foundation heeft daarom een vervolg gegeven aan het Crisisfonds in de vorm van het Augeo Kinderfonds. Tweemaal per jaar krijgen de meest kwetsbare kinderen, via de jeugdbeschermers, extra steun.

Kom meer te weten over het Augeo Kinderfonds

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.