Het Augeo Kinderfonds biedt extra steun aan kinderen en gezinnen die dat heel hard kunnen gebruiken. Jeugdbeschermers kunnen ─ via het Augeo Kinderfonds ─ iets extra’s doen voor een gezin dat dat echt heel hard nodig heeft. Het gaat om een ondersteuningspakket voor ‘leuke’ dingen. Het doel is dat kinderen hiermee aan ontspannen en ontwikkelen toekomen en hun eigen (veer)kracht wordt versterkt. Zij voelen zich écht zich gezien en gesteund.

Extra aandacht voor kwetsbare kinderen

Een keer per jaar is het voor jeugdbeschermers bij een Gecertificeerde Instelling mogelijk een aanvraag te doen. Het pakket is niet alleen fijn voor het kind en gezin, maar ook voor de jeugdbeschermer is het een extra en positief contactmoment. In 2022 is het Kinderfonds gaan samenwerken met LINDA.foundation om een nóg fijner ondersteuningspakket te kunnen samenstellen. De gezinnen kunnen eens een keer iets aanschaffen wat ze anders nooit zouden (kunnen) doen. In het pakket zitten waardebonnen die te besteden zijn aan bijvoorbeeld speelgoed of verzorgingsproducten. Inmiddels zijn er ruim 400 kwetsbare gezinnen blij mee gemaakt.

Samenwerking met LINDA.foundation

LINDA.foundation is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA. De stichting wil meer begrip en vooral positieve actie creëren voor gezinnen met kinderen in Nederland die het financieel zwaar hebben. Door de samenwerking konden pakketten samengesteld worden met verschillende waardebonnen die te besteden zijn aan bijvoorbeeld speelgoed, verzorgingsproducten, kleding en ook boodschappen.

Hoe werkt het Augeo Kinderfonds?

Een keer per jaar kunnen (geselecteerde) jeugdbeschermers, die werkzaam zijn bij een Gecertificeerde Instelling een aanvraag doen. De jeugdbeschermer ontvangt hierover een aanvraag per mail. Het Augeo Kinderfonds wil de meest kwetsbare kinderen en gezinnen bereiken en vertrouwt op de professionele afwegingen van jeugdbeschermers. Er wordt dan ook gekeken of aan alle voorwaarden is voldaan en afhankelijk daarvan wordt de aanvraag toegekend of niet.

Wie kan een aanvraag doen bij het Augeo Kinderfonds?

Jeugdbeschermers kunnen een aanvraag voor een kind indienen als:

✓ Het kind thuis woont en een jeugdbeschermingsmaatregel heeft of er sprake is van een ‘drang’ traject.
✓ Jeugdbeschermer een SKJ registratienummer heeft.
✓ Jeugdbeschermer werkzaam is bij een Gecertificeerde Instelling zoals op site van Jeugdzorg Nederland staat.

Meer weten?

Stuur dan een mail naar kinderfonds@augeo.nl

quote kinderfonds

quote kinderfonds