Hoe ga je om met spanning, angst en onzekerheid? Dat leer je bij het vak Levenskunde. Door deze lessen kunnen kinderen hun veerkracht verder ontwikkelen.

Tot eind december 2020 kunnen scholen en welzijnsorganisaties aanvragen indienen

Levenskunde is een fonds van Augeo Foundation. Het fonds richt zich op scholen in kwetsbare wijken. Juist hier wonen gezinnen die, naast de onzekerheid die corona met zich meebrengt, ook vaak te kampen hebben met andere stressfactoren in hun leven. In veel gezinnen zijn de economische gevolgen nog meer voelbaar en kan stress zich verder opstapelen. Sommige kinderen lopen hierdoor (extra) ontwikkelingsschade op.


Bij het fonds levenskunde kunnen scholen en welzijnsorganisaties een financieringsaanvraag indienen om een lespakket en bijkomende training in te kopen om kinderen dit schooljaar lessen te geven in levensvaardigheden en het omgaan met spanning en angst. Denk daarbij aan lespakketten die zijn gericht op sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (bijvoorbeeld Gelukskoffer en Vriendenprogramma) of mindfulness en yoga. De lessen “levenskunde” zijn voor kinderen in het primair (speciaal) onderwijs en de onderbouw van het voorgezet (speciaal) onderwijs.


Tot eind december 2020 kunnen scholen en welzijnsorganisaties aanvragen indienen voor dit fonds. Wil je meer weten over dit project lees dan de projectomschrijving. Komt jouw school/organisatie in aanmerking en wil je een aanvraag indienen download dan het aanvraagformulier.


Aanvraagformulier (Word)
Download de projectomschrijving (pdf)