Hoe ga je om met spanning, angst en onzekerheid? Dat leer je bij het vak Levenskunde. Door deze lessen kunnen kinderen hun veerkracht verder ontwikkelen.

In september 2020 startte het pilotproject Levenskunde, een initiatief van Augeo Foundation. Het richt zich op scholen in kwetsbare wijken. Juist hier wonen gezinnen die vaker te kampen hebben met stressfactoren in hun leven. In veel gezinnen zijn de economische gevolgen van de coronacrisis nog meer voelbaar en kan stress zich verder opstapelen. Sommige kinderen lopen hierdoor (extra) ontwikkelingsschade op.

Het project Levenskunde laat zien dat aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling op school, impact heeft op het welbevinden en veerkracht van kinderen: de leerlingen gaan beter om met spanning, angst en onzekerheid. Maar liefst meer dan 50% van de deelnemende scholen gaat dan ook na dit project door met Levenskunde. Begin 2022 verscheen een evaluatierapport. Op basis daarvan kijkt Augeo welk vervolg zij aan Levenskunde geeft.

Hoe ziet les in levenskunde er uit?

De scholen hebben de keuze uit verschillende lespakketten; gelukskoffer, vriendenprogramma, yoga/mindfulness of een ander pakket dat aan de criteria voldoet;

 • Gelukskoffer: dit is een methode waarbij kinderen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en ze ontdekken hun eigen invloed op geluk. Zeven thema’s keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. Onderzoek laat zien dat kinderen na de lessen een positiever zelfbeeld en een sterk verbeterde sociale omgang hebben.

 • Vriendenprogramma: Dit is een programma voor kinderen en jongeren om te werken aan een growth mindset, piekeren en angsten de baas te worden, weerbaarder te worden, stress en spanningen aan te pakken en emotionele veerkracht op te bouwen. Het programma is erkend door de World Health organisation en door het Nederlands Jeugd instituut als effectief preventief programma.

 • Yoga/mindfulness: Dit helpt de leerlingen om weer meer rust te vinden, in lichaam en hoofd. Yoga en mindfulness hebben een bewezen gunstig effect op ons zelfvertrouwen, concentratievermogen, ontspanning en motoriek.

Feiten en cijfers

Levenskunde is ingevoerd:

 • Bij 576 groepen.
 • Op 113 scholen.
 • Op 3 locaties buiten de school (weekendschool, zomerschool).
 • Dat betekent dat zo’n 12.329 kinderen les in Levenskunde krijgen!
  En de reacties zijn enthousiast: ‘Dankjewel voor deze prachtige kans voor onze leerlingen!’.
 • 50% van de leerkrachten en 72% van de trainers geeft aan dat leerlingen beter omgaan met spanning, angst en onzekerheid.
 • I&O Research heeft een externe evaluatie gedaan onder de deelnemende scholen.De belangrijkste conclusies kun je in de publieksrapportage bekijken.

Onderzoek naar les in Levenskunde

Het project Levenskunde laat zien dat aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling op school, impact heeft op het welbevinden en veerkracht van kinderen. Dit blijkt uit een onderzoek door I&O Research onder de deelnemende scholen. De belangrijkste conclusies: De leerlingen gaan beter om met spanning, angst en onzekerheid. Maar liefst meer dan 50% van de deelnemende scholen gaat dan ook na dit project door met Levenskunde.

Download rapportage
Kinderen en les levenskunde

quote levenskunde trainer

Quote levenskunde 2

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.