Hoe ga je om met spanning, angst en onzekerheid? Dat leer je bij het vak Levenskunde. Door deze lessen kunnen kinderen hun veerkracht verder ontwikkelen.

Levenskunde is een initiatief van Augeo Foundation. Het richt zich op scholen in kwetsbare wijken. Juist hier wonen gezinnen die vaker te kampen hebben met stressfactoren in hun leven. In veel gezinnen zijn de economische gevolgen van de coronacrisis nog meer voelbaar en kan stress zich verder opstapelen. Sommige kinderen lopen hierdoor (extra) ontwikkelingsschade op.

Hoe ziet zo’n les er uit?

De scholen hebben de keuze uit verschillende lespakketten; gelukskoffer, vriendenprogramma, yoga/mindfulness of een ander pakket dat aan de criteria voldoet.  

  • Gelukskoffer: dit is een methode waarbij kinderen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en ze ontdekken hun eigen invloed op geluk. Zeven thema’s keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. Onderzoek laat zien dat kinderen na de lessen een positiever zelfbeeld en een sterk verbeterde sociale omgang hebben.
  • Vriendenprogramma: Dit is een programma voor kinderen en jongeren om te werken aan een growth mindset, piekeren en angsten de baas te worden, weerbaarder te worden, stress en spanningen aan te pakken en emotionele veerkracht op te bouwen. Het programma is erkend door de World Health organisation en door het Nederlands Jeugd instituut als effectief preventief programma.
  • Yoga/mindfulness: Dit helpt de leerlingen om weer meer rust te vinden, in lichaam en hoofd. Yoga en mindfulness hebben een bewezen gunstig effect op ons zelfvertrouwen, concentratievermogen, ontspanning en motoriek.

Feiten en cijfers

Levenskunde wordt nu ingevoerd:

  • Bij 576 groepen
  • Op 112 scholen
  • Op 3 locaties buiten de school (weekendschool, zomerschool).
  • Dat betekent dat zo’n 12.000 kinderen les in Levenskunde krijgen!
    En de reacties zijn enthousiast: ‘Dankjewel voor deze prachtige kans voor onze leerlingen!’.

Video's over de lessen Levenskunde

Toekomst

Eind 2021 vindt de evaluatie plaats van de eerste ronde Levenskunde lessen op scholen. Op basis van de uitkomsten kijkt Augeo op welke manier Levenskunde het beste vorm kan krijgen in de toekomst. Heb je inhoudelijke vragen over Levenskunde, mail dan naar levenskunde@augeo.nl.