Maak jij, als professional, je zorgen over wat een kind thuis meemaakt? Volg dan de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is daarbij belangrijk dat je het kind betrekt bij de beslissingen die je neemt. Luister naar een kind om beter te weten wat je moet doen. Voor het kind is dat belangrijk, omdat het zich gehoord voelt. Dat helpt bij het herstellen van de vervelende ervaringen.

Wil je weten hoe je een kind betrekt bij het nemen van de juiste beslissing? Gebruik dan onderstaande checklist met 10 handige tips om jou te ondersteunen bij jouw handelingen. 

10 tips om kinderen te betrekken als professional

1. Handel in het belang van het kind

Kinderen hebben er recht op dat professionals in hun belang handelen.
Dat kan alleen als een kind betrokken wordt bij belangrijke beslissingen die over hem of haar gaan. Dat staat ook in het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.

2. Geef informatie

Kinderen hebben recht op informatie over het proces.
Een professional moet duidelijk aan kinderen vertellen wat er precies gaat gebeuren en waarom hij iets doet. Vaak wordt gedacht dat kinderen dat niet snappen, maar dat klopt niet. Het is juist geruststellend als ze weten wat er gaat gebeuren en waarom iets wordt besloten. Pas dan gaat een kind een professional vertrouwen.

3. Veilig opgroeien is normaal

Kinderen moeten weten dat ze recht hebben om veilig op te groeien.
Het is belangrijk dat de professional aan het kind vertelt dat het niet aan hem ligt. Bijvoorbeeld doordat hij hoort dat het niet normaal is dat kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd worden. En dat alle kinderen het recht hebben op een prettige situatie thuis.

4. Betrek kinderen

Kinderen moeten weten dat ze er bij beslissingen die voor hen belangrijk zijn, voor kunnen kiezen om betrokken te worden.
Het is belangrijk dat een professional het kind vertelt dat hij de mogelijkheid heeft om mee te doen in het proces. Dat kan op verschillende momenten. Direct vanaf het begin, maar ook later. De professional moet in de gaten houden dat hij dit telkens aan een kind voorlegt.

5. Luister

Kinderen hebben het recht dat er naar hen geluisterd wordt.
De professional moet naar kinderen luisteren en – als ze niet vanzelf met hun verhaal komen – naar hun mening vragen. Dat geldt voor elke belangrijke beslissing die wordt genomen. Vaak is het zo dat kinderen het moeilijk vinden om te zeggen wat ze ergens van vinden. Daar moet je dus naar vragen, want het is belangrijk dat een kind alles kan zeggen wat hij wil.

6. De mening van een kind telt

Het kind moet weten op welke manier met zijn mening wordt omgegaan.
De professional moet niet alleen luisteren, maar ook de oplossingen en wensen van het kind meenemen in de besluiten die worden genomen. Natuurlijk hoeven niet alle meningen van kinderen te worden overgenomen. Maar als dat niet gebeurt, moet je wel uitleggen waarom dat zo is.

7. De mening van een kind mag anders zijn

Kinderen hebben het recht te laten weten dat ze het ergens niet mee eens zijn.
Daarvoor is wel nodig dat de professional dat heel duidelijk van te voren aangeeft. Anders denkt een kind dat hij alles moet accepteren, terwijl dat helemaal niet zo is. Je neemt het kind pas serieus als je ruimte geeft voor een andere mening, ook al hoeft die niet te worden overgenomen.

8. Houd kinderen op de hoogte

Het kind heeft het recht te weten wat er gebeurt nadat het vanuit zichzelf heeft verteld over onveiligheid thuis (disclosure).
In dat soort gevallen moet er direct contact zijn met Veilig Thuis om te kijken wat er moet worden gedaan. Kinderen kunnen enorm schrikken als er van alles in werking wordt gezet en ze er niets van weten.

9. Blijf steunen

Een kind heeft steun van de professional nodig.
De meldcode stopt niet bij een melding. Zo lang professionals zelf contact hebben met kinderen, moeten zij steun bieden en helpen de stress te verminderen.

10. Voer een goed gesprek

Volg onze praktische tips om met kinderen te praten.
Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.