De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verbeterd. Sinds 1 januari 2019 werken professionals al met de verbeterde meldcode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Hierin staat beschreven wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

5 stappen

Er zijn 5 stappen in de meldcode. In de eerste drie stappen breng je signalen zorgvuldig in kaart, overleg je met een deskundige collega en spreek je met de betrokkenen over de zorgen die je hebt. In stap 4 weeg je al deze informatie af. Als je zorgen zijn weggenomen, sluit je de meldcode. Heb je nog steeds een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan neem je in stap 5 een beslissing over melden en hulpverlenen.

Afwegingskader

In de meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. In het afwegingskader is opgenomen dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld, geweld met wapengebruik of ernstige letsels. Of voortdurende onveiligheid voor kinderen bij ernstige verslavingsproblematiek van hun vader of moeder.

Volgens het afwegingskader meld je jouw vermoedens van onveiligheid ook als je zelf geen hulp kunt bieden of organiseren. Bijvoorbeeld omdat hulp verlenen niet je vak is. Of omdat de betrokkenen geen hulp accepteren. En je meldt wanneer het onveilig blijft, ook al is er hulp ingezet.

Voorwaarden voor goede hulp

Het afwegingskader omschrijft aan welke voorwaarden goede hulp voldoet bij onveiligheid in gezinnen en relaties. Als je volgens de normen van het afwegingskader een melding doet bij Veilig Thuis, overleg je met hen welke hulp je zelf kunt bieden of organiseren. Melden én hulpverlenen zijn zo mogelijk. Veilig Thuis kan dan langdurig zicht op veiligheid organiseren.

Handreiking meldcode

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderen beschikken over onmisbare informatie over hun situatie en kunnen vaak goed meedenken over oplossingen. Niet voor niets is in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de VN vastgelegd dat kinderen recht hebben betrokken te worden bij belangrijke beslissingen die hen aangaan. Daarom pleit Augeo Foundation al jaren voor participatie van kinderen. De Jongerentaskforce van Augeo heeft hierover met de Tweede Kamer gesproken. En nu heeft het ministerie van Volksgezondheid richtlijnen opgesteld hoe participatie van kinderen kan worden verankerd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zo werd op 1 januari 2019 de Wet Meldcode aangepast om duidelijker te maken wat een professional precies moet doen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat voor beroepsgroepen en organisaties een uitgelezen moment om in de meldcode op te nemen hoe en wanneer kinderen betrokken moeten worden in het proces. Om hen daarbij te helpen is door Augeo, Defence for Children, Rijksuniversiteit Groningen, Veilig Thuis en het Verwey-Jonker-Instituut in opdracht van het ministerie een handreiking geschreven. Daarin wordt uitgelegd:

  • Waarom is het zo belangrijk om naar kinderen te luisteren,
  • Hoe leg je dat in een meldcode vast?
  • Op welke manier betrek je kinderen?


Tot slot is er een checklist opgenomen in de handreiking voor de meldcode, waar diverse tips voor gesprekken met kinderen in zijn opgenomen.

Download de handreiking: Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling