1. Triagisten casussen: 'Is het thuis veilig?'

Triagisten casussen: 'Is het thuis veilig?'

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is bedoeld voor triagisten en doktersassistenten.
Tijd: 1 uur
Kosten: € 15,- (excl. 21% BTW)
€ 18,15 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

‘Is het thuis veilig’ bestaat uit aantal korte oefeningen gebaseerd op praktijksituaties. De oefeningen sluiten aan op de cursus ‘Werken met een meldcode’. Het gaat om twee oefencasussen, een oefening gespreksvoering en een kennistoets.

De eerste casus betreft Rayen die tijdens het skaten gevallen is. Moeder belt hierover met de huisartsenpost. Je oefent in deze casus met de focusvragen (SPUTOVAMO) en het herkennen van signalen. In de tweede casus belt mevrouw Mol in paniek vanwege een snijwond bij haar man. In deze casus staat het uitvoeren van de kindcheck centraal en denk je na over wat jij daarin voor een gezin kan betekenen. In de oefening gespreksvoering oefen je met een aantal gesprekstechnieken die helpen om emoties te reguleren. Tot slot volgt een kennistoets.

Tijd: 1 uur

Leerdoelen

  • Je weet wanneer de kindcheck moet worden uitgevoerd en welke vragen je moet stellen om dit te doen.
  • Je bent je bewust van de diversiteit van signalen en weet dat ook uitstel van zorg een signaal is van mogelijke gezinsproblemen en een vorm van verwaarlozing.
  • Je vult de focusvragen (SPUTOVAMO) in tijdens de triage en bent bewust van het belang van antwoorden op deze vragen.
  • Je kunt afwegen welk belang ouder- en/of kindsignalen spelen bij het verzoek tot visitatie van de huisartsenpost.
  • Je gebruikt gesprekstechnieken die helpen om emoties te reguleren, zoals: reflecteren, samenvatten, luisteren, feedback geven.


Accreditatie

  • Doktersassistenten (CADD van de NVDA): 1 punt (geldig t/m 23-5-2022)