1. Vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Steun bieden aan vluchtelingenkinderen in primair onderwijs

Vluchtelingenkinderen maken vaak een opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen mee en kunnen chronische stress ervaren. De meeste vluchtelingenkinderen zullen zonder professionele hulp hiervan herstellen. Leerkrachten kunnen daar een belangrijke rol bij spelen en de natuurlijke veerkracht van kinderen versterken.

De kracht van de leerkracht

Uit onderzoek weten we dat steun van betrouwbare volwassenen cruciaal is voor het herstel van kinderen met stressklachten. Leerkrachten kunnen zo’n betrouwbare volwassene zijn, steun bieden en het gevoel van veiligheid van kinderen vergroten. Hiervoor kunnen ze vaardigheden inzetten die zij vaak al benutten voor andere kinderen in de klas. 

Augeo online cursus

Augeo wil leerkrachten van vluchtelingenkinderen graag ondersteunen met een gratis online cursus. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met experts van Pharos, Centrum’45 en klinisch psycholoog Leony Coppens. Ook LOWAN heeft bijgedragen. Aan de cursus werkten ook jong volwassenen mee die als kind naar Nederland vluchtten en een ouder die indertijd met haar kinderen vluchtte. Zij vertellen in de cursus over hun ervaringen op school en wat hen wel of niet heeft geholpen.  

In deze cursus leren leerkrachten over stress bij kinderen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zodat kinderen zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. In totaal bevat de cursus 4 uur lesstof.

Het eerste onderdeel van de cursus behandelt de theorie: wat doet chronische stress met kinderen? In dit onderdeel wordt ook aandacht besteed aan het natuurlijk herstel van kinderen bij stress. Hierna volgen 6 thematische onderdelen. Alle onderdelen gaan uit van het perspectief hoe jij als leerkracht de veerkracht en het herstel van kinderen kunt bevorderen. Thema’s in deze cursus zijn:

  1. Veiligheid vergroten: Zorgen dat een kind zich veilig voelt in de klas door zelf een veilig persoon te zijn en een veilige schoolomgeving te bieden.
  2. Emoties hanteren: Kinderen ondersteunen bij het begrijpen, uiten en beheersen van hun emoties. Leren omgaan met stressreacties van kinderen.  
  3. Gedrag reguleren: Kinderen ondersteunen met begrip voor hun situatie, zodat leerkrachten gewenst gedrag kunnen stimuleren en ongewenst gedrag kunnen corrigeren op een manier die veilig voelt voor kinderen met chronische stress.
  4. Relaties stimuleren: Een positieve en steunende relatie met vluchtelingenkinderen opbouwen en relaties tussen kinderen onderling stimuleren.
  5. Ouders betrekken: Samenwerken met ouders met begrip voor hun achtergrond, en hun rol als opvoeder en belangrijkste steunfiguur voor hun kind versterken.
  6. Zorgen voor kinderen en zorgen voor jezelf: Leren wanneer hulp ingeschakeld moet worden voor kinderen en inzicht in welke hulp mogelijk is. Zorgen voor jezelf om te voorkomen dat je overweldigd raakt door het verhaal van vluchtelingenkinderen.


In de verschillende onderdelen wordt gewerkt met uiteenlopende werkvormen waaronder casuïstiek en animaties. De lesstof in de cursus is breder toepasbaar dan alleen op vluchtelingenkinderen en komt ten goede aan alle leerlingen. De insteek voor deze cursus is dat je blijft handelen zoals je altijd al doet als leerkracht, maar met extra aandacht voor de achtergrond van vluchtelingenkinderen.

Accreditatie

- Leraar Registerleraar: 4 RU punten

Vluchtelingencursus vluchtelingen cursus vluchtelingenjongeren vluchtelingen jongeren vluchtelingcursus e-learning vluchtelingen