1. Vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Steun bieden aan vluchtelingenjongeren in het voortgezet onderwijs

Vluchtelingenjongeren hebben vaak over een langere periode meerdere stressvolle gebeurtenissen meegemaakt: in het land van herkomst, tijdens de vlucht en in het aankomstland. Daardoor lopen zij een vergrote kans op psychische problemen, zoals depressieve klachten, of gedragsproblemen. Als docent kan jij een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de natuurlijke veerkracht van deze jongeren. Augeo maakt hier speciale digitale scholing over.

De kracht van de docent

Uit onderzoek weten we dat steun van betrouwbare volwassenen cruciaal is voor het herstel van jongeren met stressklachten. Docenten kunnen zo’n betrouwbare volwassene zijn, steun bieden en het gevoel van veiligheid van jongeren vergroten.

Meer achtergrond

De cursus wordt ontwikkeld in samenwerking met experts van Pharos, Stichting Centrum’45 en klinisch psycholoog Leony Coppens. Ook LOWAN-vo en ervaren docenten van schakelklassen dragen bij met hun expertise en jarenlange ervaring. Aan de cursus werken ook oud-leerlingen mee die als kind of jongere naar Nederland vluchtten.

In deze cursus leren docenten over stress bij jongeren en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. In totaal zal de cursus 4 uur lesstof bevatten.  

Het eerste onderdeel van de cursus behandelt wat chronische stress doet met jongeren? In dit onderdeel wordt ook aandacht besteed aan het natuurlijk herstel van jongeren bij stress. Hierna volgen  thematische onderdelen. Alle onderdelen gaan uit van het perspectief hoe jij als docent de veerkracht en het herstel van jongeren kunt bevorderen. Thema’s in deze cursus zijn veiligheid in de klas, in relatie met docent en klasgenoten, emoties, gedrag, grenzen bewaken.

In de verschillende onderdelen wordt gewerkt met uiteenlopende werkvormen waaronder casuïstiek en animaties. 

Ten slotte

De lesstof in de cursus is breder toepasbaar dan alleen op vluchtelingenjongeren en komt ten goede aan alle leerlingen. De insteek voor deze cursus is dat je blijft handelen zoals je altijd al doet als docent, maar met extra aandacht voor de achtergrond van vluchtelingenjongeren.

Mentoren en zorgfunctionarissen op een reguliere VO-school kunnen de kennis uit de cursus ook gebruiken om de ‘gewone’ docent te ondersteunen.