1. Vragen
  2. Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs

Voor en door wie zijn de leerpakketten ontwikkeld?

De leerpakketten zijn bedoeld voor studenten die in hun beroepspraktijk met kinderen, volwassenen of ouderen gaan werken én voor hun docenten. Voor iedere opleidingsrichting is een maatwerk leerpakket beschikbaar. Voor docenten bevat het leerpakket e-learningcursussen die hen ondersteunen les te geven over huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor studenten bevat het leerpakket e-learningcursussen die zij voorafgaand of parallel aan de lessen zelfstandig doorlopen. Er zijn leerpakketten voor 9 mbo-, 7 hbo- en 3 wo-opleidingen.

Waar bestaat een leerpakket uit?

Een leerpakket bestaat uit leerproducten voor docenten en studenten. Voor docenten bevat een leerpakket een Handleiding met lessuggesties, werkvormen en tips voor de invulling van de lessen. Ook zijn er speciaal voor docenten ontwikkelde e-learningcursussen, bijvoorbeeld over het ‘Werken met de meldcode’ en het ‘Lesgeven over huiselijk geweld’. Voor studenten bevat een leerpakket een maatwerk e-learning ‘Leren signaleren’ en aanvullende e-learningproducten, zoals online gespreksoefeningen. Voor sommige opleidingen is de studenten- en docentenversie van de e-learning ‘Seksualiteit en relaties’ beschikbaar. 

Toetsing en bewijs van deelname?

De meeste e-learningcursussen in het leerpakket worden afgesloten met een toets, zoals de e-learning ‘Leren signaleren’. Een toets wordt als voldoende afgerond wanneer 70% of meer van de vragen juist beantwoord is. Deze norm wordt ook aangegeven in het introductiescherm. Na het afronden van de toets (en eventueel één herkansing) ontvangt de cursist een ‘Bewijs van deelname’. Hierop staat de hoogst behaalde score. Bij e-learningcursussen zonder toets, zoals de ‘Online gespreksoefeningen’, ontvangt de cursist na het volledig afronden van de e-learning ook een ‘Bewijs van deelname’.  

Hoelang mogen gebruikers over de scholing doen?

Alle scholingsonderdelen zijn geldig gedurende de hele lidmaatschapsperiode. Als een scholing gevolgd wordt buiten een lidmaatschap om, dat wil zeggen los aangekocht via de catalogus, dan is de scholing standaard een jaar geldig na activeren van de code. Uitzonderingen hierop zijn de scholingsonderdelen voor voor docenten in het beroepsonderwijs. Deze zijn vier jaar te volgen.

Voor welk studiejaar zijn de leerpakketten ontwikkeld?

Wij adviseren de leerpakketten in te zetten als de meeste studenten al stage hebben gelopen, dit zal meestal het 2e of 3e studiejaar zijn. Hierdoor kunnen zij de scholing beter koppelen aan hun beroepspraktijk.

Wat houdt blended leren in en hoe pas ik het toe?

Blended leren combineert zelfstandig studeren met klassikaal onderwijs. Hoe je deze twee zaken effectief combineert wordt behandeld in de Docentenhandleiding. De e-learning voor docenten ‘Lesgeven over huiselijk geweld’, geeft je tips over het lesgeven over dit thema. Het is ook verstandig om als docent zelf de e-learning voor studenten te volgen en te inventariseren wat de leerbehoeften van jouw studenten zijn. Bijvoorbeeld: welke vragen en discussie roept de e-learning op en welke vaardigheden willen studenten verder oefenen? Hoe je blended leren precies toepast hangt af van je eigen voorkeuren. Het is in ieder geval belangrijk om je van te voren te verdiepen in deze leermethode en het thema dat je wilt behandelen (in dit geval Huiselijk geweld).

Wat doe ik als een student zelf ervaring heeft met huiselijk geweld?

Geweld in afhankelijkheidssituaties komt vaak voor. Bovendien is het een indringend onderwerp dat veel kan losmaken. Het volgen van de e-learningcursussen kan daarom confronterend zijn voor studenten. Misschien zijn zij zelf mishandeld als kind of zitten zelf in een situatie die niet veilig is. Ook kan het zijn dat een student zich realiseert dat hij of zij zelf wel eens de grenzen van een ander overschrijdt: als opvoeder of als partner. Aandacht voor eigen ervaringen van studenten is daarom essentieel. Het is belangrijk dat zij niet alleen blijven rondlopen met hun vragen of emoties. Zij moeten weten bij wie zij binnen de opleiding hierover kunnen praten. Dat kan bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon zijn, of een leidinggevende.

Ook zijn er externe organisaties waar studenten naar verwezen kunnen worden. Bij organisaties als Sensoor en Korrelatie kan je anoniem praten over wat het thema met je doet. Sensoor kan je dag en nacht bellen via 0900 - 0767. Ook is het mogelijk om met een vrijwilliger van Sensoor te chatten of te mailen. Meer informatie vind je op hun website. Je kan ook op kantoortijden terecht bij Korrelatie via 0900 - 1450. Ook de website van Korrelatie biedt meer informatie over dit thema.

Hoe informeer ik mijn studenten over de uitnodigingsmail die ze gaan krijgen?

De organisatiebeheerder meldt aan alle studenten die de scholing gaan volgen, dat zij binnen een afzienbare periode een uitnodiging ontvangen. Het is goed daarbij het volgende op te nemen in je bericht:

  • Licht kort toe waarom het belangrijk is dat de studenten de scholing volgen.
  • Vermeld aan de studenten dat, indien van toepassing, de scholing ter voorbereiding dient op een klassikale les. 
  • Enthousiasmeer door te linken naar één van de demo’s op onze website. 
  • Voeg de handleiding voor gebruikers of een link naar deze handleiding aan je bericht toe. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe gebruikers (voor het eerst) kunnen inloggen en in hun leeromgeving kunnen werken.
  • Wijs je studenten op onze helpdesk. Deze is elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur bereikbaar op 0343-536050 en per e-mail op helpdesk@augeoacademy.nl.