1. Vragen
  2. Deelnamebewijs en accreditatie

Deelnamebewijs en accreditatie

Heb ik recht op accreditatiepunten?

Dit is per scholingsonderdeel en beroepsgroep verschillend. Bij de cursusinformatie in de catalogus is terug te vinden welke accreditatiepunten verkregen kunnen worden bij het afronden van een scholingsonderdeel. Tevens kan je deze in je account vinden onderaan de pagina van ‘mijn scholing’ waar de cursusonderdelen zich bevinden.

Hoe krijg ik mijn accreditatiepunten?

Augeo academy geeft eens in de zes weken de presentie van gebruikers door aan de diverse kwaliteitsregisters. Daarvoor hebben wij wel je registratienummer van het kwaliteitsregister van je beroepsgroep nodig. Vul daarom tijdens het registreren, het voor de eerste keer inloggen of vlak na afronding van het scholingsonderdeel, je registratienummer in. Je ontvangt dan in ieder geval binnen zes weken de punten voor het afgeronde scholingsonderdeel. Mocht je zijn ingeschreven bij het Lerarenregister of het SKJ dan hebben wij geen registratienummer van je nodig. Je kan dan hiervoor ‘nee’ invullen bij je profielgegevens. Mocht een cursus geaccrediteerd zijn bij deze registers dan kan je het deelnamebewijs van de cursus downloaden en opvoeren op hun site. Zij zorgen dan voor de verdere verwerking.

Zijn er extra kosten verbonden aan het verkrijgen van accreditatie?

Nee, er zijn geen extra kosten verbonden aan het verkrijgen van accreditatie. Het verkrijgen van accreditatie is bij de prijs van de scholing inbegrepen. De scholingsonderdelen zijn geaccrediteerd voor de registers zoals staat beschreven op de diverse cursusinformatiepagina's in de catalogus.

Ik heb een scholingsonderdeel afgerond. Hoe krijg ik een bewijs van deelname?

Zodra je alle scholingsonderdelen afrond wordt je bewijs van deelname beschikbaar. Er verschijnt dan een download link naast de scholingsonderdelen in je leeromgeving.

Ik heb een onvoldoende gehaald en heb toch een bewijs van deelname ontvangen. Hoe kan dat?

Het bewijs van deelname is precies dat: een bewijs van deelname. Dat wil zeggen dat je ongeacht je toetsresultaat zo'n bewijs ontvangt. Op het bewijs van deelname wordt altijd het toetsresultaat weergegeven. Als bij een scholingsonderdeel geen toets hoort wordt in plaats van een score 'niet van toepassing' vermeld.