Als deskundige in de aanpak van huiselijk geweld in je organisatie ben je als aandachtsfunctionaris natuurlijk zelf in staat adequaat te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld. Daarnaast adviseer en begeleid je je collega’s daarbij. Maar er komen zeker situaties voor, waarbij jij ook wilt overleggen of advies wil vragen. Lees hier tips van andere aandachtsfunctionarissen over advies geven en zelf advies vragen.

4 praktijktips voor aandachtsfunctionarissen over het geven (en vragen) van advies

1. Wees beschikbaar voor je collega’s, als vraagbaak en coach

Allereerst is het belangrijk dat je collega’s weten waarvoor ze jou kunnen benaderen in jouw rol als aandachtsfunctionaris. Laat hen weten dat je er bent om hen te adviseren en begeleiden bij alle stappen van de meldcode. Zorg dat collega’s je weten te vinden: wanneer ben je op welke manier te bereiken?

In stap 2 ligt de nadruk op het helpen objectiveren van de signalen die je collega’s aan je voorleggen en bespreken welke vervolgstappen zij moeten nemen.

Daarnaast bied je als aandachtsfunctionaris ook begeleiding bij het uitvoeren van het advies dat je geeft. Dat vergroot de deskundigheid van je collega’s en verstevigt de aanpak – twee weten immers meer dan één.

‘Ik doorloop de meldcode samen met de professional – dat haalt de drempel weg en vergroot het draagvlak bij medewerkers. Bovendien zorgt herhaling ervoor dat het gaat leven’

2. Maak gebruik van de adviesfunctie van Veilig Thuis

Van de adviesfunctie van Veilig Thuis zou veel meer gebruik gemaakt kunnen worden dan nu het geval is. Veilig Thuis kan niet alleen eenmalig advies geven over bijvoorbeeld het duiden van signalen, maar ook maatwerk bieden in de vorm een consultatietraject.

‘Doordat er best veel nadruk op melden is komen te liggen, weten mensen vaak niet dat je ook voor advies en consultatie met Veilig Thuis kunt bellen. Dat moet veel meer uitvergroot worden.’

3. Vraag om specifieke deskundigheid als dat nodig is

Als je specifieke deskundigheid nodig hebt, bijvoorbeeld over ouderenmishandeling, over mensenhandel of eergerelateerd geweld, dan kan je dat bij Veilig Thuis aangeven. De medewerker die je aan de telefoon krijgt kan dan de juiste persoon laten terugbellen of je doorverwijzen naar de instantie die die deskundigheid heeft, zoals bijvoorbeeld forensische expertise of expertise over PCF (Pediatric Condition Falsification) – dat heeft niet elke Veilig Thuis in huis.

‘Zoek vaste contactpersonen bij Veilig Thuis want niet alle medewerkers hebben evenveel verstand van bijvoorbeeld ouderenmishandeling. Vraag vooral ook advies, om signalen te duiden. Zeker in de ouderenzorg kan de adviesfunctie een oppepper gebruiken.’
Een deelnemer van Veilig Thuis

4. Is er sprake van herhaling van geweld? Laat dat Veilig Thuis weten!

In een vroeg stadium contact opnemen met Veilig Thuis kan helpen herhaling van geweld eerder en beter in beeld te krijgen.

‘Veilig Thuis zou in een adviesgesprek al aan de professional kunnen vragen of er sprake is van herhaling van geweld. Dan denkt Veilig Thuis in een eerder stadium mee over de aard en ernst van de situatie en dat helpt de professional in zijn handelen.’
Een medewerker van Veilig Thuis

Andersom geldt hetzelfde: als je als professional contact opneemt met Veilig Thuis voor advies en je weet dat in het gezin waarover je belt sprake is van een herhaling van geweld of verwaarlozing, laat Veilig Thuis dat dan weten. Zo kan Veilig Thuis beter op maat adviseren en jou ondersteunen effectiever te handelen of samen beslissen dat een melding nodig is.

Gespreksverslagen:
‘Advies vragen’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Lees het gespreksverslag