Het is belangrijk dat je medewerkers kunnen werken volgens de stappen van de meldcode als dat nodig is. Als organisatie ben je verplicht dit te faciliteren. Wat kun je als organisatie doen met betrekking tot de tweede stap: overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis? Bekijk onderstaande tips van anderen. 

3 tips voor organisaties bij stap 2 van de meldcode

1. Stel voldoende aandachtsfunctionarissen aan

Het adviseren van en overleggen met medewerkers is een belangrijke taak van de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. Dat kost tijd. Zorg daarom dat er voldoende aandachtsfunctionarissen beschikbaar zijn in jouw organisatie. Zeker in een organisatie met meerdere locaties verdient het aanbeveling meerdere aandachtsfunctionarissen aan te stellen.

‘Je kunt niet als enige aandachtsfunctionaris beschikbaar zijn voor vijf locaties. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk.’

Een belangrijke meerwaarde van meerdere aandachtsfunctionarissen is dat zij elkaar kunnen aanvullen en versterken.

‘Met meerdere aandachtsfunctionarissen vergroot de deskundigheid in de organisatie evenals het ‘doe-het-niet-alleen’-adagium.’

2. Bied de aandachtsfunctionaris tijd en ruimte voor advisering

Medewerkers adviseren en begeleiden kost tijd. Het is daarom belangrijk dat zij daar de ruimte voor krijgen en dat het in hun taakomschrijving is opgenomen.

‘We hebben wel een aandachtsfunctionaris, maar die heeft maar 4 uur per maand voor al zijn taken. Dus ja, er is niet veel tijd om die om raad te vragen.’

3. Stel tijd beschikbaar voor scholing van de aandachtsfunctionaris

Om zijn of haar taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat de aandachtsfunctionaris goed opgeleid is en regelmatig nascholing kan volgen. Niet alleen over de meldcode, maar ook over advies- en coachingsvaardigheden.

De LVAK (www.lvak.nl), de landelijke vereniging voor aandachtsfunctionarissen, biedt scholing en ondersteuning voor aandachtsfunctionarissen.

‘Het moet goed onderhouden worden, zonder beperking van tijd. Het keurmerk van LVAK helpt wel, dat je laat zien dat je aangesloten bent.’

Gespreksverslagen:
‘Advies vragen’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Lees het gespreksverslag