Als onderdeel van 'Wijzer met de meldcode' heeft Augeo Foundation de praktische gesprekstool 'In gesprek over meldcode-dilemma’s' ontwikkeld. Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kan je met je team, je organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op je eigen en elkaars handelen. Deze gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken.

Samen aan de slag met herkenbare casussen

Hoe werkt de gesprekstool?

Maak eerst een keuze uit 12 vraagstukken. Welk vraagstuk is het meest herkenbaar voor jouw praktijk? Of neem een eigen casus.

  1. Ieder vraagstuk start met een voorbeeldcasus in de vorm van een video.
  2. Hierna volgt een orientatie op het vraagstuk: Wat vind jij van de casus? Hoe reageren andere professionals hierop? En waar gaan we het over hebben?
  3. Aan de hand van de reflectievragen ga je met elkaar het gesprek aan. We leggen vragen voor waarover je het gesprek, naar aanleiding van de casus, kan voeren.
  4. Mocht er nog ruimte zijn voor een vervolggesprek dan biedt het onderdeel ‘Verdieping’ materialen en werkvormen ter ondersteuning.

Voor wie is de gesprekstool?

Aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden en uitvoerende professionals

In de online tool vind je onder andere:

  • 12 casussen.
  • Meer dan 500 reflectievragen.
  • Meer dan 100 verdiepende materialen.