4 tips voor een aandachtsfunctionaris bij het voorkomen van huiselijk geweld

1. Zorg voor continue aandacht

Over het algemeen vinden professionals het belangrijk om te focussen op beginnende problemen en zo erger te voorkomen. Het is alleen lastig het onderwerp op de radar te houden. Daarom is het belangrijk ook aan het onderwerp risico’s en beginnende problemen blijvend aandacht te besteden.

Manieren om continue aandacht te vestigen op het onderwerp:

  • Als je nog geen lid bent van LVAK, meld je aan en maak gebruik van de materialen die zij hebben over alle vormen van huiselijk geweld en alle stappen van de meldcode.
  • Breng het blijvend onder de aandacht door op verschillende manieren informatie aan te bieden. Denk aan posters, flyer, goede voorbeelden rondsturen, intranet.
  • Laat risico- en beschermende factoren die aan de orde kunnen zijn bij de gezinnen die in jouw organisatie worden begeleid terugkomen in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers.
  • Zet het thema blijvend op de agenda, bijvoorbeeld van het teamoverleg, tijdens casusbesprekingen en tijdens intervisie.
  • Regel met de directie dat jullie kunnen leren onder werktijd.
  • Zet een buddysysteem op waarbij een ervaren medewerker een nieuwe medewerker onder zijn of haar hoede neemt.

2. Zorg ervoor dat collega’s onderling kennis en ervaringen gaan delen

Een manier om ervoor te zorgen dat je collega’s risico’s meer als onderdeel gaan zien van hun dagelijkse contact met cliënten is het delen van kennis en ervaringen binnen het team. Als collega’s onderling het onderwerp vaak bespreken, blijft het een ‘actueel’ onderwerp en verschuift het niet naar de achtergrond. Daarnaast groeit de kennis van alle collega’s, weten zij beter waar ze terecht kunnen als ze ergens tegenaan lopen en is het makkelijker om zelf een ervaring te delen. Het delen van positieve ervaringen wordt specifiek genoemd, omdat nu vaak de negatieve uitkomsten benadrukt worden. Van deze succeservaringen leer je waarom sommige dingen wel goed gaan en gaat de meldcode meer leven.

Om met collega’s te praten over hoe je als organisatie de drempel voor cliënten / ouders kunt verlagen, biedt het artikel Hoe creëren we een samenleving waarin ouders zelf om hulp durven te vragen? Ter inspiratie:'Hoe creëren we een samenleving waarin ouders zelf om hulp durven vragen?'

3. Stel kennis beschikbaar

Het is belangrijk dat professionals weten welke risicofactoren de kans op het ontstaan en in stand houden van huiselijk geweld kunnen vergroten en wat beschermende factoren zijn die daar tegenwicht tegen kunnen bieden. Deze factoren kunnen gedragingen, omstandigheden of kenmerken van gezinsleden zijn. Meestal is sprake van een opeenstapeling van risico’s. Meer informatie daarover vind je per vorm van huiselijk geweld in de factsheets op huiselijkgeweld.nl

4. Stimuleer collega’s risico’s vroegtijdig met cliënten te bespreken

Zorg ervoor dat medewerkers al in het eerste gesprek / in de intake met een cliënt of een gezin veiligheid onderwerp van gesprek laten zijn. Daarmee normaliseren zij het onderwerp voor zichzelf en dragen ook naar cliënten uit dat het een onderwerp van gesprek is, dat zij het erover kunnen hebben en dat er niet over hen geoordeeld wordt. Meer informatie over het voeren van een gesprek met de cliënt / ouders vind je bij thema 5 ‘Zorgen bespreken’ van de campagne Wijzer met de meldcode.

Twee voorbeelden van effectieve preventieve interventies 
VoorZorg en Stevig Ouderschap. In beide programma's worden huisbezoeken gedaan aan gezinnen met jonge kinderen in omstandigheden die zwaarder zijn dan gemiddeld.

Gespreksverslagen: 
‘Huiselijk geweld voorkomen’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.