3 aanbevelingen voor organisaties bij het voorkomen van huiselijk geweld

1. Bied tijd en ruimte om te leren en uit te voeren

Om medewerkers te faciliteren te leren over risico’s en beginnende problemen helpt het hen tijd te bieden om onder werktijd scholing te volgen. Bied hen bijvoorbeeld een leerpotje waarin tijd zit voor scholing, dat verlaagt de drempel om kennis en vaardigheden te leren en up-to-date te houden. Ook scholing opnemen in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers draagt daaraan bij.

2. Neem het vragen naar risico’s en beginnende problemen op in de werkwijze

Om de focus te blijven houden op beginnende problemen en risico’s helpt het daarover vragen op te nemen in de normale werkwijzen, bijvoorbeeld bij de intake. Een voorbeeld is het screenen van kwetsbare ouderen op ouderenmishandeling zoals in het Spaarne Gasthuis.

Naast dat het de drempel voor je medewerkers verlaagt om risico’s met cliënten aan te kaarten geef je daar als organisatie de boodschap mee af dat het voor jullie een normaal gespreksonderwerp is: ‘Hier kan je het daarover hebben. Wij oordelen niet over problemen.’

3. Zorg voor laagdrempelige samenwerking met specialistische hulp

Een aanpak die preventief werkt is specialistische hulp binnen een andere organisatie bieden. Dat verkort de lijn en helpt laagdrempelig hulp te bieden. Voorbeelden daarvan zijn ondersteuning binnen school of andere plekken waar de kinderen en ouders komen, zoals wijkteams, gezondheidscentra. Dan kunnen preventief meer stappen worden gezet en hoeven verdere stappen vaak niet genomen te worden.

‘Bij ons op school is laagdrempelige jeugdzorg in school aanwezig. Daardoor kan vroegtijdig een gesprek met ouders worden gevoerd, al voor er echt problemen zijn.’
Een voorbeeld uit het onderwijs

‘Zorg voor een POH-GGZ op school. Die hebben we wel bij de huisarts, dus waarom niet op school?’
Een jeugdarts trekt de vergelijking met de huisartsenpraktijk

Meer voorbeelden van jeugdhulp op school zijn onder andere te vinden bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Een andere voorbeeld van goede samenwerking tussen partijen om problemen te voorkomen is de Community School in Tilburg. Hier werkt de basisschool samen met ouders en met voorzieningen die zich bezighouden met kinderen, vanaf de zwangerschap tot 14 jaar, zoals de kinderopvang, bibliotheek, sport, welzijn en jeugdgezondheidszorg. 

Ook Handle with Care, een samenwerking tussen Veilig Thuis, scholen en leerplicht, draagt bij aan het voorkomen van ernstigere problemen doordat kinderen na een incident van huiselijk geweld waarbij de politie betrokken is geweest op school steun in een veilige omgeving krijgen.

 

Gespreksverslagen: 
‘Huiselijk geweld voorkomen’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.