4 praktijktips voor aandachtsfunctionarissen bij objectief signaleren

1. Stel kennis over signalen beschikbaar

Zorg dat de medewerkers makkelijk toegang hebben tot informatie over signalen. Zet bijvoorbeeld de signalenlijsten op jullie intranet of deel een lijst op papier uit.

Voor de ziekenhuizen is het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) ontwikkeld.  

Het is belangrijk dat je als aandachtsfunctionaris weet wat het verschil is tussen signaleren, screenen en taxeren, en welke instrumenten daarvoor beschikbaar zijn. Daarover lees je meer in het interview met Claudia van der Put

2. Ondersteun collega’s bij het in kaart brengen van signalen

Je bent niet alleen vraagbaak voor je collega’s als het gaat om het duiden van signalen, maar je kan ook ondersteunen bij het noteren van signalen in het dossier. Kijk eens mee op welke manier ze dat doen, laat zien hoe jij dat zelf doet.

Help collega’s onthouden dat ze ook de kindcheck / mantelzorgcheck afnemen bij cliënten. In de waan van de dag willen medewerkers dat nog wel eens vergeten. Een extra attendering kan dan helpen. Ook het standaard opnemen in de werkwijze kan daaraan bijdragen, bijvoorbeeld in het intakeformulier en in het verdere behandelproces middels een pop-up is als goed voorbeeld genoemd.

Het overlegformulier aandachtsfunctionaris van NHTC helpt je het gesprek met je collega gestructureerd te voeren. 

3. Organiseer een teambijeenkomst over signaleren

Besteed een keer een teamoverleg aan het signaleren van huiselijk geweld. Bij de LVAK is materiaal beschikbaar voor bijvoorbeeld een presentatie of een korte oefening. Ook kunnen jullie samen een spel spelen, zoals het Achter de voordeur spel.

‘Met zo’n spel, kun je je iets luchtiger met het onderwerp omgaan.’

Ook de LVAK heeft spellen om met elkaar te praten over huiselijk geweld. Bijvoorbeeld het Normen-en waardenspel kan helpen met elkaar uit te wisselen welk gedrag in gezinnen een ieder toelaatbaar vindt en zo de signaalgevoeligheid vergroten.

4. Doe de gedachtenoefening ‘Veiligheid achter de voordeur’

Een waardevolle tip van een ervaringsdeskundige is om een oefening te doen in het team om veiligheid achter de voordeur te bespreken.

‘Stel jezelf ook de vraag: de veiligheid achter de voordeur, hoe belangrijk is dat voor jou? Bespreek dat met elkaar. En realiseer je dan dat als je veiligheid thuis goed is, dan kan je je op andere gebieden ook beter ontwikkelen. Als dat met je collega’s een onderwerp van gesprek is durf je daar misschien ook met cliënten eerder of meer in gesprek. Dat helpt de drempel misschien verlagen.’

Gespreksverslagen:
‘Objectief signaleren’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag A: Objectief signaleren

Gespreksverslag B: Objectief signaleren