Overzicht

Schadelijke Praktijken

Gedwongen worden te trouwen met iemand die je niet zelf hebt gekozen, mishandeld worden omdat je de eer van de familie hebt aangetast, achtergelaten worden in het herkomstland omdat je verwestert of genitaal verminkt worden omdat de traditie dit voorschrijft. Ook in Nederland komt dit voor. Als professional heb je een belangrijke rol in het voorkomen of stoppen van deze vormen van geweld.
Diversen

1,5 uur

Gratis Bestellen

Omschrijving scholingsonderdeel

Gedwongen worden te trouwen met iemand die je niet zelf hebt gekozen, mishandeld worden omdat je de eer van de familie hebt aangetast, achtergelaten worden in het herkomstland (van je ouders) omdat je verwestert of genitaal verminkt worden omdat de traditie dit voorschrijft. Ook in Nederland komt dit voor. Het zijn voorbeelden van schadelijke praktijken die in Nederland verboden zijn.
Als professional heb je een belangrijke rol in het voorkomen of stoppen van deze vormen van geweld. Deze cursus biedt je praktische tips hoe je het kan signaleren, er over kan communiceren en wat je kan doen wanneer je vermoedt dat een kind, jongere of volwassene met wie jij werkt hiervan slachtoffer is of dreigt te worden. 

Leerdoelen

  • Je weet wat schadelijke praktijken zijn en wat de verschillende vormen (huwelijksdwang en achterlating, eergerelateerd geweld,  vrouwelijke genitale verminking) inhouden.
  • Je hebt inzicht in de achtergronden die een rol spelen zoals eer, gender en groepsdruk.
  • Je bent je bewust van je eigen houding en belemmeringen rondom dit thema.
  • Je kent de stappen van de meldcode Eergerelateerd geweld en waarin deze verschilt van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Je weet wat signalen zijn van schadelijke praktijken.
  • Je weet bij vermoedens waar je advies kan vragen, welke organisaties je kan benaderen en wat hun rollen en mogelijkheden zijn.
  • Je weet hoe te handelen. 
  • Je weet wat belangrijke aandachtspunten zijn bij interculturele gespreksvoering.

Ontwikkeld voor

Alle professionals die met de meldcode moeten werken.

Ontwikkeld in opdracht van Pharos

In samenwerking met Fier, Veilig Thuis Utrecht, Movisie, Landelijk knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, GGD IJsselland, Federatie Somalische Associaties Nederland

Dit scholingsonderdeel is geschikt voor

Geestelijke gezondheidszorg, Huisartsenzorg, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg, Justitie en Politie, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Ziekenhuizen

Accreditatie

  • BPSW (Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk): 1.5 punten
  • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): 1.5 punten | ID: SKJ214321

Demo

Eerst uitproberen? Bekijk de demo

Kosten

Kosten training Gratis
Totaal (incl. BTW) Gratis

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Verder winkelen Afrekenen

Houd mij op de hoogte

U wordt op de hoogte gehouden over de cursus ""