De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat bedoeld is om professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan? De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren.

Vorig jaar deden bijna 3.000 professionals uit diverse beroepsgroepen mee aan enquête over het werken met de meldcode. Wat werkt goed, wat werkt minder, welke dilemma’s of belemmeringen ervaart men bij het gebruik van de meldcode? Daarbij werden veel concrete voorbeelden genoemd. Vervolgens zijn er bijeenkomsten gehouden waarbij een groep professionals, ervaringsdeskundigen, Veilig Thuis en aandachtsfunctionarissen spraken over oplossingen bij dilemma’s die in de dagelijkse praktijk aan de orde kunnen komen. De ervaringen, tips en aanbevelingen presenteren we op deze pagina’s.

Ervaringen, tips en aanbevelingen uit de praktijk

Wat doen professionals met Wijzer met de meldcode?

Over 'Wijzer met de meldcode'