De afgelopen zomervakantie was door de coronamaatregelen anders dan anders. Juist in de achterstandswijken namen de problemen hard toe. Daarom richtte Augeo Foundation het tijdelijke fonds Zomerkansen op. Zomerkansen hielp 32.000 kwetsbare kinderen en jongeren de zomer door. Met zomeractiviteiten en coaching gaven we deze kinderen een steuntje in de rug en droegen zo bij aan hun veerkracht.

Om welke kinderen ging het?

Kinderen en jongeren die in wijken wonen waar armoede, eenoudergezinnen, kindermishandeling en jeugdhulp veel voorkomen volgens de lijst van de kinderrechtenmonitor.

Hoe werkte het?

25 gemeenten met wijken waar veel kwetsbare kinderen en jongeren opgroeien deden mee. Deze gemeenten breidden hun bestaande zomeractiviteitenplan uit met activiteiten die bijdragen aan de veerkracht van de kinderen en jongeren en aan het opbouwen van een netwerk in de eigen wijk.

Wat is het doel van Zomerkansen?

Met een activiteitenprogramma van Zomerkansen doen kinderen positieve ervaringen op. Zo kunnen ze weer even ontspannen, leuke dingen doen, vrienden maken, werken ze aan life-skills en versterken ze hun eigen veerkracht.

Feiten en cijfers Fonds Zomerkansen

  • 25 gemeenten deden mee.
  • In 126 wijken vonden activiteiten plaat, veelal met cofinanciering door gemeenten.
  • Er is met verschillende partijen samengewerkt, onder andere met lokaal welzijnswerk en buurtsportcoaches.
  • Zo’n 32.000 kinderen en jongeren zijn er bereikt.
  • Soort activiteiten: van rapworkshops tot taekwondolessen, van weerbaarheidstrainingen tot cultuureducatie, van voetbalwedstrijdjes tot schaaklessen.

Dit zeggen de gemeenten

‘We zijn het meest trots op de diverse programmering gericht op talentenontwikkeling, de wijkgerichte aanpak met de diverse partners en het versterken van het netwerk van maar ook rondom het kind.’ - Rotterdam

‘De relatie op wijkniveau tussen de professionals, buurtverenigingen en bewoners is zeker versterkt. De jongerenwerkers hebben juist de verbinding gezocht met bestaande sportverenigingen, lokale zelfstandig ondernemers en onze ketenpartners’ - Landgraaf en Voerendaal

‘Er is een link gelegd tussen buurtsportcoaches en jongerenwerk die de aankomende maanden verder wordt uitgerold. Sportbuurtwerkers en jongerenwerkers van de sociale wijkteams werken daarin samen. Buurtsportcoaches of zoals wij ze noemen sportbuurtwerkers waren op elke locatie aanwezig als coördinator. En waren twee sportbuurtwerkers die een sport.’ - Zaanstad

Dit zeggen de kinderen

‘Mijn droom is uitgekomen; ik heb een zelfgemaakt lied opgenomen!’

‘Mevrouw, dit is super! Alle leuke dingen gingen niet door de laatste tijd en nu kunnen we eindelijk weer wat leuks doen’

‘Dit is het leukste van mijn leven?’

Wat zeggen anderen over Zomerkansen?