Als je je als professional zorgen maakt over wat een kind thuis meemaakt, gebruik je de meldcode. Dat gebeurt in een aantal stappen: bijvoorbeeld het in kaart brengen van signalen, het vragen van advies en uiteindelijk beslissen wat te doen.

Het is belangrijk dat je als professional het kind betrekt bij de beslissingen die je neemt. Als je naar het kind luistert, weet je beter wat je moet doen. Voor het kind is dat belangrijk, omdat het zich gehoord voelt. Dat helpt bij het herstellen van de vervelende ervaringen.

Hoe betrek je als professional de kinderen:

10 Punten Checklist voor Professionals

 1. HANDEL IN HET BELANG VAN HET KIND
  Kinderen hebben er recht op dat professionals in hun belang handelen. Dat kan alleen als een kind betrokken wordt bij belangrijke beslissingen die over hem of haar gaan. Dat staat ook in het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.

 2. GEEF INFORMATIE
  Kinderen hebben recht op informatie over het proces.  Een professional moet duidelijk aan kinderen vertellen wat er precies gaat gebeuren en waarom hij iets doet. Vaak wordt gedacht dat kinderen dat niet snappen, maar dat klopt niet. Het is juist geruststellend als ze weten wat er gaat gebeuren en waarom iets wordt besloten. Pas dan gaat een kind een professional vertrouwen.

 3. VEILIG OPGROEIEN IS NORMAAL
  Kinderen moeten weten dat ze recht hebben om veilig op te groeien. Het is belangrijk dat de professional aan het kind vertelt dat het niet aan hem ligt. Bijvoorbeeld doordat hij hoort dat het niet normaal is dat kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd worden. En dat alle kinderen het recht hebben op een prettige situatie thuis.

 4. BETREK KINDEREN
  Kinderen moeten weten dat ze er bij beslissingen die voor hen belangrijk zijn, voor kunnen kiezen om betrokken te worden. Het is belangrijk dat een professional het kind vertelt dat hij de mogelijkheid heeft om mee te doen in het proces. Dat kan op verschillende momenten. Direct vanaf het begin, maar ook later. De professional moet in de gaten houden dat hij dit telkens aan een kind voorlegt.

 5. LUISTER
  Kinderen hebben het recht dat er naar hen geluisterd wordt. De professional moet naar kinderen luisteren en – als ze niet vanzelf met hun verhaal komen – naar hun mening vragen. Dat geldt voor elke belangrijke beslissing die wordt genomen. Vaak is het zo dat kinderen het moeilijk vinden om te zeggen wat ze ergens van vinden. Daar moet je dus naar vragen, want het is belangrijk dat een kind alles kan zeggen wat hij wil.

 6. DE MENING VAN EEN KIND TELT
  Het kind moet weten op welke manier met zijn mening wordt omgegaan. De professional moet niet alleen luisteren, maar ook de oplossingen en wensen van het kind meenemen in de besluiten die worden genomen. Natuurlijk hoeven niet alle meningen van kinderen te worden overgenomen. Maar als dat niet gebeurt, moet je wel uitleggen waarom dat zo is.

 7. DE MENING VAN EEN KIND MAG ANDERS ZIJN
  Kinderen hebben het recht te laten weten dat ze het ergens niet mee eens zijn. Daarvoor is wel nodig dat de professional dat heel duidelijk van te voren aangeeft. Anders denkt een kind dat hij alles moet accepteren, terwijl dat helemaal niet zo is. Je neemt het kind pas serieus als je ruimte geeft voor een andere mening, ook al hoeft die niet te worden overgenomen.

 8. HOU ZE OP DE HOOGTE
  Het kind heeft het recht te weten wat er gebeurt nadat het vanuit zichzelf heeft verteld over onveiligheid thuis (disclosure). In dat soort gevallen moet er direct contact zijn met Veilig Thuis om te kijken wat er moet worden gedaan. Kinderen kunnen enorm schrikken als er van alles in werking wordt gezet en ze er niets van weten.

 9. BLIJF STEUNEN
  Een kind heeft steun van de professional nodig. De meldcode stopt niet bij een melding. Zo lang professionals zelf contact hebben met kinderen, moeten zij steun bieden en helpen de stress te verminderen.      

 10. VOER EEN GOED GESPREK
  Praktische tips om met kinderen te praten. Bekijk de tips!Meer over de meldcode:

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet jij over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Geef 10 antwoorden en kom er achter of jij 'meldcodeproof' bent.  Doe de meldcode-test

Augeo magazine

Nieuws en actualiteit

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Augeo Nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over aanpak  kindermishandeling en huiselijk geweld. Schrijf je in

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

meldcode, meldcode, meldcode

Introductiecursus meldcode

Hoe werk je met de meldcode? Augeo heeft daarvoor diverse online cursussen. In deze introductiecursus laten we zien hoe dat eruit ziet. Doe de introductiecursus meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking meldcode

Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Download de handreiking meldcode

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

Meldcode, veilig thuis

Veilig Thuis

24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000 Lees meer

Afwegingskader en meldcode adressen

Handige informatie

Wil je meer informatie over de meldcode? Bekijk onze samengestelde lijst van diverse organisaties die werken volgens de meldcode in hun sector.

Bekijk overzicht handige links