Test jezelf

Meer over de meldcode:

Meldcode, wat is het

WAT IS DE MELDCODE?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'

Lees meer

teaser

Afwegingskader: De meldcode is verbeterd

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader.

Lees meer

Introductiecursus Meldcode

Hoe werk je met de meldcode? Augeo heeft daarvoor online cursussen. In deze introductiecursus laten we zien hoe dat eruit ziet.

Doe de introductiecursus

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de Meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan.

Word meldcodeproof!

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit.

Lees meer

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

Schrijf je in voor de Meldcode nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van de laatste updates.

Nu inschrijven

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking voor de Meldcode

‘Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

10 punten checklist voor professionals

10 Punten checklist voor professionals

Hoe betrek je als professional de kinderen? 10 punten om te checken

. Bekijk de 10 punten

Meldcode, veilig thuis

Veilig Thuis

24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000 Lees meer

Afwegingskader en meldcode adressen

Handige informatie

Handige links