Bijna de helft van de kinderen kreeg geen hulp

Onderzoek naar aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Anderhalf jaar lang zijn gezinnen die gemeld waren bij Veilig Thuis gevolgd. Bij ruim vijftig procent van de gezinnen was de thuissituatie anderhalf jaar na de melding, nog alles behalve veilig. Volgens ouders en kinderen heeft bijna de helft van de kinderen geen hulp gekregen, en dertig procent ervaart ook geen enkele steun. ‘Terwijl deze kinderen zodanige problemen hebben dat hulp hard nodig is.’

Het Verwey-Jonker Instituut deed een meerjarig onderzoek bij ruim duizend gezinnen (576 gezinnen deden aan alle drie de metingen mee) in opdracht van Augeo Foundation, het ministerie van VWS en dertien Veilig Thuis regio’s. Er blijkt dat gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling spelen, langdurige en specialistische hulp nodig hebben. Bij ruim vijftig procent was het thuis, anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis, helemaal nog niet veilig. ‘Daar maak ik mij grote zorgen om. Want we weten ook steeds beter welke schade dat aanricht bij kinderen: traumaklachten, hechtingsproblematiek en emotionele onveiligheid,’ aldus prof. dr. Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit.

Veelvuldig en ernstig

In de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis is sprake van veelvuldige en ernstige vormen van kindermishandeling. De meeste kinderen (91%) hebben te maken met mishandeling, verwaarlozing of geweld tussen hun ouders. Er is veel geweld (gemiddeld zo’n 74 incidenten op jaarbasis) tussen (ex)partners onderling. In bijna alle gezinnen (90%) komt partnergeweld voor: het kan gaan om fysiek geweld (slaan, schoppen, krabben, bijten, verwondingen), psychisch geweld (vernederen, uitschelden, dreigementen uiten) en seksueel geweld. Het geweld tegen vrouwen is frequenter en ernstiger dan het geweld tegen mannen. Partnergeweld gaat vaak samen met geweld tegen kinderen. Bij de meeste gezinnen was sprake van zowel partnergeweld als direct geweld tegen kinderen (57%).

Wat kan ik ermee?

Wat kun je nu met dit onderzoek? Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation: ‘Het onderzoek bevat een schat aan gegevens waarmee beleidsmakers en praktijkprofessionals hun werkpraktijk zo kunnen verbeteren dat in steeds meer gezinnen veiligheid en herstel mogelijk worden.’ Augeo helpt professionals, gemeenten en organisaties om verdere stappen te zetten naar aanleiding van dit onderzoek. Op de website vind je meer informatie die kan helpen om andere op de hoogte te brengen en om het gesprek hierover aan te gaan. Zo komt er binnenkort een praktische gesprekshandreiking.


Bekijk hier de animatie over het onderzoek

Vraag hier de gesprekshandreiking aan

Bekijk het onderzoeksrapport