Door het uitgebreide onderzoek zijn we veel meer te weten gekomen over de problemen bij de gezinnen en de hulp. Er is geen eenvoudige oplossing. Maar, we kunnen nu wel verder. Met elkaar zullen we dat moeten doen. En daarbij helpen wij als Augeo Foundation graag. Hier vind je tips en materialen om verdere stappen te zetten in jouw gemeente of organisatie om het gesprek over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te blijven voeren.

Gesprekshandreiking als startpunt

Praktische gesprekshandreiking

Met dank aan het uitgebreide onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is getracht meer inzicht te krijgen in de problemen die er spelen in gezinnen. Zo is beter in kaart gebracht welke hulp effectief is en welke zorg gemeenten kunnen inkopen en organiseren. 

Het werken aan effectieve oplossingen start met erover praten binnen je organisatie of gemeente. Maar, hoe doe je dat? De praktische gesprekshandreiking helpt je hierbij.

De online handreiking is ingedeeld in vijf belangrijke thema’s die uit het onderzoek naar voren komen. Elk thema start met een mini-college en een ‘gespreksstarter’. Professionals uit de praktijk vertellen wat zij in hun werk rondom dit thema ervaren. Vervolgens praat je met je team/collega’s verder aan de hand van vragen en discussiepunten. Dit is heel concreet. Wat ga je doen? Hoe dan precies? Wie is verantwoordelijk? Wanneer gebeurt wat?

Zo kun je samen verdere stappen nemen en verbeteringen doorvoeren voor beleid en de dagelijkse praktijk.

De resultaten van het onderzoek: Gesprekshandreiking

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek 'Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld', is er een speciale gesprekshandreiking ontwikkeld. Deze helpt je verder te praten binnen je organisatie of gemeente en verdere stappen te nemen.

Bekijk gesprekshandreiking
Gebruik deze gesprekshandreiking om verder te gaan met de uitkomsten van het onderzoek Kwestie van lange adem

Meer hulpmiddelen Onderzoek Aanpak kindermishandeling

Gezinsprofielen nieuwsbericht 20-04-2021

Magazine over gezinsprofielen

Uit het onderzoek blijkt dat er vijf patronen te herkennen zijn achter het geweld.

Hoewel ieder gezin natuurlijk uniek is, hebben de onderzoekers profielen kunnen onderscheiden. Dit magazine gaat daar uitgebreid op in en helpt je bij het herkennen en uitsluiten van bepaalde geweldspatronen. Ook helpt het je beter begrijpen wat er in een gezin aan de hand kan zijn en welke hulp daarvoor het best ingezet kan worden. Bekijk het magazine Gezinsprofielen

Steun voor kinderen en jongeren

Attendeer anderen op het onderzoek

De aanpak van kindermishandeling start met bewustwording. Laat mensen daarom weten dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deel het met iedereen voor wie het relevant kan zijn. Denk aan; collega’s, relaties, mensen uit je achterban.

 

Gebuik de volgende hulpmiddelen:

Bekijk compilatie talkshow
Download de factsheet
Download de infographics

Vader helpt leren

Zorg dat je goed geschoold blijft

Met de juiste scholing sta je steviger in je schoenen en weet je beter wat je wel en niet moet doen bij kindermishandeling of huiselijk geweld.

Augeo biedt vele online cursussen onder andere voor wijkteams en diverse over de Meldcode. Zo kun jij zorgen dat jijzelf en je collega's up-to-date blijven. Bekijk de verschillende mogelijkheden van Augeo Academy, of meld je aan voor het Augeo Magazine en maak gebruik van een van onze apps.

Naar de Augeo academy

Meer weten over het onderzoek?

Resultaat Onderzoek aanpak kindermishandeling en partnergeweld

Onderzoek aanpak  kindermishandeling en huiselijk geweld 

Voor het eerst is er op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen in circa 100 gemeenten deden hier aan mee. Lees verder

Resultaat Onderzoek aanpak kindermishandeling en partnergeweld

Resultaten

Hier lees je meer over de resultaten van het onderzoek. Je kunt het complete onderzoeksrapport lezen. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Hoe erg is het geweld in de gezinnen? Krijgen de kinderen hulp? Wordt het geweld minder, of stopt het? 
Bekijk de resultaten

Ik wil contact over het onderzoek

Heb je een vraag over het onderzoek Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld? Of wil je graag een Augeo adviseur spreken? Neem contact met ons op