Denk je aan de kinderen als je gaat stemmen?

De wereld lijkt regelmatig op zijn kop te staan. Kijk wat er in een tijdsbestek van een paar dagen gebeurt: tussen de Verenigde Staten en Europa dreigt een handelsoorlog, Groot-Brittannië lijkt in een vechtscheiding met de EU terecht te komen en politiek Den Haag is in rep en roer over een salarisverhoging bij een bank die eerst-wel-en-dan-toch-weer-niet doorgaat. 

denk aan kinderen

Waar deze ontwikkelingen ver weg plaatsvinden, staat er dichterbij huis ook een belangrijk moment voor de deur: de gemeenteraadsverkiezingen. Een moment om directe invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van de gemeente. Voor de jeugd waren deze verkiezingen niet eerder zo belangrijk. De vorige keer, in 2014, stond Nederland aan de vooravond van de grote overdracht van bevoegdheden van de Rijksoverheid naar gemeenten. Een onderwerp dat veel emoties opriep en waar enthousiasme, spanning en doemscenario’s elkaar in hoog tempo afwisselden. 

Inmiddels zijn we vier jaar verder. Er is veel veranderd, maar tegelijkertijd staat in de pas verschenen evaluatie van de Jeugdwet expliciet beschreven dat de ‘transformatie nog grotendeels vorm moet krijgen’. Met andere woorden: bestuurlijk en systemisch is er veel werk verzet, maar lijkt de jeugdhulp nog lang niet iedereen sneller en laagdrempeliger te bereiken. En dat was nou juist wel de bedoeling. Om beter aan te sluiten bij de gezinnen die hulp en ondersteuning nodig hebben, die kwetsbaar zijn of waar het onveilig is.

Beter samenwerken

Juist op dit vlak gaan de gemeenten de komende jaren een cruciale rol spelen. Zij gaan aan de slag met vragen en onderwerpen die direct relevant zijn voor kinderen, jongeren en hun ouders. Bijvoorbeeld hoe kunnen de lokale wijkteams en Veilig Thuis beter samenwerken en op goede momenten goede hulp inzetten? Hoe weten we zeker dat de zorg die is geboden ook echt goed is? En hoe nemen we de mening van zowel ouders als kinderen daarin mee? Hoe houden we de vaart er in, zodat kinderen niet weken of zelfs maanden hoeven te wachten op hulp? En hoe zorgen we dat er specifieke hulp voor de kinderen wordt ingezet, ook (of juist) wanneer er door factoren en omstandigheden bij de ouders een onveilige situatie is ontstaan?

Waarom je moet stemmen

Kortom: de gemeenteraadsverkiezingen gaan over vragen die voor veel kinderen, jongeren en ouders ontzettend belangrijk zijn. Een bijbehorend stemadvies kan ik natuurlijk niet geven. Maar mocht je in de aanloop naar 21 maart rondlopen met de vraag ‘waarom zou ik eigenlijk gaan stemmen’: weet dan dat juíst de gemeenten een belangrijke rol hebben in alles wat met de zorg voor jeugd te maken heeft. Dus als je gaat stemmen: denk je aan de kinderen? 

anderen lazen ook

Afwegingskader meldcode

Meldcode

Met ingang van 1 januari 2019 is een afwegingskader aan de meldcode toegevoegd. Professionals zijn verplicht deze in de praktijk te gebruiken.

plan voor kinderminister nog in kinderschoenen

Lees meer over de kinderminister

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op