Extra aandacht op school na geweld

Eerste resultaten 'Handle with Care' positief

In Wageningen en Heerlen werken het onderwijs en de politie nauw samen bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. De politie geeft na geweld of andere heftige incidenten een signaal door aan school. Zo kunnen leerkrachten een kind onmiddellijk steunen. Minister Dekker bezocht vandaag de Regionale Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen en kreeg uitleg over de nieuwe werkwijze ‘Handle With Care’. Het is nog een proef, maar de eerste resultaten zijn positief.

Vraag om extra aandacht op school

Tijdens het werkbezoek van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan Pantarijn bleek dat de eerste resultaten van de nieuwe werkwijze positief zijn. Stella Efdé, directeur-bestuurder van Pantarijn: “Wij willen een veilige school zijn voor onze leerlingen. Een plek waar zij zonder zorgen onderwijs kunnen volgen. Onze docenten creëren een veilige omgeving door maatwerk te bieden. Zij vangen de leerling op zonder dat deze tekst en uitleg hoeft te geven en bekijken wat de leerling op dat moment nodig heeft”. De politie in Wageningen vult aan: “Het is belangrijk dat kinderen bij huiselijk geweld snel steun krijgen. Kinderen kunnen ook bij andere incidenten enorm van slag zijn. Daarom is het goed dat wij in dat soort gevallen een signaal aan de school kunnen geven”.

Handle With Care is een initiatief van Augeo Foundation. Het is onderdeel van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het kabinet. Augeo-directeur Mariëlle Dekker: “Uit onderzoek blijkt dat snelle steun voor kinderen die huiselijk geweld meemaken cruciaal is. Veel kinderen krijgen posttraumatische stressklachten. School is voor deze kinderen een extra belangrijke, veilige plek. Als ze daar steun ervaren, kan dat hun veerkracht versterken en de schade van geweld helpen beperken.”

De nieuwe werkwijze Handle with Care wordt dit jaar in Wageningen en Heerlen uitgebreid. Ook andere gemeenten hebben intussen interesse getoond. Doel is om in 2020 definitieve conclusies over de nieuwe samenwerkingsvorm te trekken.

Bekijk hier de tussenevaluatie van Handle With Care.

Lees ook

Handle with Care

'Kim voelt zich veilig bij mij'

Lees over Handle with Care

Danny en minister

Eerste resultaten 'Handle with Care' positief

In Wageningen en Heerlen werken het onderwijs en de politie nauw samen bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. De politie geeft na geweld of andere heftige incidenten een signaal door aan school. Zo kunnen leerkrachten een kind onmiddellijk steunen. Minister Dekker bezocht vandaag de Regionale Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen en kreeg uitleg over de nieuwe werkwijze ‘Handle With Care’. Het is nog een proef, maar de eerste resultaten zijn positief.

Danny en minister

Eerste resultaten 'Handle with Care' positief

In Wageningen en Heerlen werken het onderwijs en de politie nauw samen bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. De politie geeft na geweld of andere heftige incidenten een signaal door aan school. Zo kunnen leerkrachten een kind onmiddellijk steunen. Minister Dekker bezocht vandaag de Regionale Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen en kreeg uitleg over de nieuwe werkwijze ‘Handle With Care’. Het is nog een proef, maar de eerste resultaten zijn positief.