Snel steun op scholen na huiselijk geweld - nu ook in Huizen

Kinderen die thuis geweld meemaken kunnen eerder steun en hulp krijgen van hun leerkracht. Door Handle with Care is er – binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld ─ steun op school voor het kind. Deze snelle steun in een vertrouwde omgeving is van grote waarde voor het kind. De gemeente Huizen is de vijfde gemeente die met Handle with Care start.

Kinderen die thuis geweld meemaken, voelen zich vaak alleen met hun ervaringen. Vaak weten hun leerkrachten niet dat er thuis sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Door de werkwijze Handle with Care kunnen leerkrachten direct steun bieden.

Hoe gaat het in z’n werk?

De politie heeft contact met Leerplicht (of in het geval van Huizen met Veilig Thuis) na een incident met geweld bij een gezin met kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit wordt doorgegeven aan de school. Zij vertellen niet wat er precies is gebeurd, dit mogen zij uit privacyoverwegingen niet. Leerkrachten weten nu wel dát er iets ergs is gebeurd. Ze kunnen er bijvoorbeeld rekening mee houden als het kind zijn taken niet af heeft, of het kind extra positieve aandacht geven. Steun kan hem al in die kleine dingen zitten.

Huizen is de vijfde gemeente die start met Handle with Care, naast Heerlen, Wageningen, Maastricht en Achtkarspelen. Elf scholen doen er aan mee in Huizen, samen met politie en Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Op 2 november werd het convenant Handle with Care ondertekend. De andere gemeenten is de route politie-leerplicht-school. Dit kan in deze regio omdat hier de samenwerking tussen politie en VT heel direct is.

De eerste resultaten in Heerlen, Wageningen, Achtkarspelen en Maastricht zijn positief. In een groot deel van de gevallen was de leerkracht nog nooit iets aan het kind opgevallen. Door het signaal konden kinderen eerder worden ondersteund.

Handle with Care maakt deel uit van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaar wordt de werkwijze ook in een aantal andere regio’s uitgebreid.

Lees ook:

Wat is Handle with Care

Wat is Handle with Care

Hoe is de samenwerking bij Handle with Care georganiseerd en hoe werkt het? Lees meer

Handle with Care in jouw gemeente

Handle with Care opstarten

Wat kun je doen om Handle with Care in jouw gemeente te beginnen? Lees meer

Handle with Care op school

Steun bieden in de klas

Op mijn school heb ik een Handle with Care signaal ontvangen, wat kan ik doen? Lees meer