1. Actueel
  2. Helpt psycho-educatie bij ouders die gemeld zijn bij Veilig Thuis?

Helpt psycho-educatie bij ouders die gemeld zijn bij Veilig Thuis?

Door psycho-educatie leer je je eigen gedrag en emoties beter begrijpen. Je leert bijvoorbeeld hoe je kan omgaan met stressvolle omstandigheden. en hoe je eventuele problemen kan voorkomen. Augeo Foundation, Veilig Thuis Kennemerland en Kenter Jeugdhulp hebben samengewerkt aan een project om te onderzoeken wat de meerwaarde is van psycho-educatie aan ouders die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Emanuel Snatager Foundation.

Jaarlijks maken ongeveer 25.000 kinderen vormen van gezinsgeweld mee waarbij de politie thuis ingrijpt: deze situaties worden altijd gemeld aan Veilig Thuis. Voor kinderen is dit een ingrijpende en soms traumatische ervaring. Vlak na een incident is er bij ouders vaak een sterke wil om de situatie te veranderen. Door psycho-educatie vroeg in het hulpverleningsproces in te zetten leren ouders over de impact van geweld op kinderen en het belang van een veilige basis. Door middel van psycho-educatie leren ouders ook hun eigen gedrag en emoties beter begrijpen, en worden zij gestimuleerd hulp te zoeken en aanvaarden om hun situatie te verbeteren.

Drie animaties

Er zijn drie uitleg-animaties voor ouders ontwikkeld:

  • Uitleg over Veilig Thuis en wat ouders te wachten staat
  • Uitleg over de gevolgen van verwaarlozing voor kinderen (en wat ouders zelf kunnen doen)
  • Uitleg over de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen (en wat ouders zelf kunnen doen)

Die eerste animaties is ook te vinden op de landelijke Veilig Thuis pagina. Het blijkt dat de animaties goed gewaardeerd worden door de ouders. En ook Veilig Thuis Kennemerland vindt de drie psycho-educatie animaties een waardevolle toevoeging aan het werkproces. Het is nog te vroeg om te zeggen of de ouders – mede door de psycho-educatie – meer van zichzelf investeren in een veranderingsproces , maar de eerste resultaten zijn positief.

Hoe nu verder?

Augeo Foundation breidt in 2024 de pilot ‘Strategische psycho-educatie als bron van verandering’ uit. De twee animaties over een veilige basis en ruzie & spanning thuis zullen – met enkele aanpassingen - worden ingezet bij onder andere wijkteams en de Raad voor de Kinderbescherming.

Belangrijk om te melden:
Het is absoluut niet de bedoeling dat de psycho-educatie animaties gerichte en professionele hulp voor het gezin, vervangt. Het gaat echt om ondersteunende communicatiemiddelen die hulpverleners kunnen inzetten om de psycho-educatie boodschap beter over te brengen.