Hoe lang noem je me vluchtelingenkind?

Traumasensitief lesgeven kan vluchtelingenkinderen enorm helpen. Maar niet alleen hen, schrijft Augeo-directeur Mariëlle Dekker in een speciale bijlage in Trouw.

Het dagblad Trouw heeft een speciale bijlage gemaakt vanwege Wereldvluchtelingendag. Augeo heeft daaraan meegewerkt. Directeur Mariëlle Dekker over vluchtelingenkinderen.

"die willen vooral dat ze normaal behandeld worden."

“Scholen willen echt graag een traumacursus” kopten de landelijke dagbladen toen in 2015 maandelijks bijna 1000 vluchtelingenkinderen het land binnenstroomden. Meer nog dan zorgen over tekorten aan taaldocenten en financiën of boze reacties van ouders, maakten scholen zich zorgen over de trauma’s van arriverende vluchtelingenkinderen. Is deze cursuswens stigmatiserend? Van vluchtelingenkinderen zelf hoeft het niet zo nodig. Die willen vooral dat hun leerkracht hen normaal behandelt. 

Onverenigbaar?

Deze twee wensen lijken onverenigbaar. Totdat je je realiseert hoeveel Nederlandse kinderen er trauma’s van thuis mee de klas in nemen: maar liefst één op de negen Nederlandse 11-jarigen zegt thuis al drie of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt te hebben. In onderzoek dat onze Augeo Jongerentaskforce met TNO uitvoerde, vertelden zij over geweld tussen ouders, seksueel misbruik of het opgroeien met een verslaafde ouder. Eigenlijk zou het dus  “normaal” zijn dat een leerkracht bewust omgaat met het effect van stressvolle levensgebeurtenissen op gedrag en leerprestaties. (tekst gaat verder na beeld)

Vluchtelingkinderen

Traumasensitief

Traumasensitief wordt dat ook wel genoemd, zoals een leerkracht ook professioneel omgaat met ADHD, autisme en nog veel meer situaties. Een traumacursus lijkt ons dus een goed idee, maar niet speciaal voor vluchtelingenkinderen! Voor die hele grote groep Nederlandse leerlingen die voortdurend onder druk staat door de dingen die ze buiten school meemaken, helpt het als hun leerkracht hun gedragingen goed interpreteert, extra veiligheid biedt, her-traumatisering voorkomt en hun veerkracht stimuleert: zo komen ze beter aan leren toe. 

Docenten steunen met online cursussen: het werkt

Want “hoe lang blijven jullie me een vluchtelingenkind noemen?”, zei de 11-jarige Loujein uit Syrië toen zij de ster van de Nijmeegse vierdaagse werd. Haar aangrijpende levensverhaal en haar levenslust leverden dagenlang inspirerend tv-materiaal op. Tegelijkertijd zijn ingrijpende gebeurtenissen en veerkracht in zekere zin dus ook “normaal”. Met onze gratis online cursusmaterialen over trauma’s, stress en het ondersteunen van veerkracht leerden we dit al aan duizenden docenten. Nog duizenden te gaan wat ons betreft.

Augeo Academy heeft een speciale cursus gemaakt over kinderen van vluchtelingen. Bekijk hier de gratis cursus.

anderen lazen ook

Kind met rugtas

Traumasensitief lesgeven kan vluchtelingenkinderen enorm helpen. Maar niet alleen hen, schrijft Augeo-directeur Mariëlle Dekker in een speciale bijlage in Trouw.

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Verandering meldcode houdt kwetsbare kinderen in beeld

Lees hoe