1. vluchtelingenkinderen

Cursus Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

Welkom bij de Augeo academy. Hier kunt u de gratis cursus "Steun bieden aan vluchtelingenkinderen" volgen. Deze is beschikbaar in twee varianten: één voor professionals werkzaam in het basisonderwijs en één voor professionals in het secundair onderwijs. U kunt hiernaast een keuze maken uit deze twee cursussen.

Hoe kom ik bij de cursus?

Als u hiernaast een keuze hebt gemaakt klikt u op het blok van uw keuze. U komt dan op de inlogpagina. Hier kunt u inloggen als u al bekend bent bij Augeo academy. Als u dat nog niet bent dan klikt u in ditzelfde inlogscherm op de link naar registreren. U wordt dan gevraagd uw gegevens in te vullen en er wordt na opslaan een account voor u aangemaakt. U ontvangt hiervan ter bevestiging ook een mail. Als u nu in het inlogscherm inlogt dan gaat u automatisch naar uw leeromgeving waar de cursus voor u klaarstaat. 

Wat leer ik in de cursus?

In deze cursus leren onderwijsprofessionals over stress bij kinderen en hoe zij daarmee om kunnen gaan, zodat kinderen zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. In totaal bevat de cursus 4 uur lesstof.

Het eerste onderdeel van de cursus behandelt de theorie: wat doet chronische stress met kinderen? In dit onderdeel wordt ook aandacht besteed aan het natuurlijk herstel van kinderen bij stress. Hierna volgen 6 thematische onderdelen. Alle onderdelen gaan uit van het perspectief hoe jij als leerkracht, leerlingenbegeleider of CLB-medewerker de veerkracht en het herstel van kinderen kunt bevorderen. Thema’s in deze cursussen zijn:

  1. Veiligheid vergroten: Zorgen dat een kind zich veilig voelt in de klas door zelf een veilig persoon te zijn en een veilige schoolomgeving te bieden. 
  2. Emoties hanteren: Kinderen ondersteunen bij het begrijpen, uiten en beheersen van hun emoties. Leren omgaan met stressreacties van kinderen.  
  3. Gedrag reguleren: Kinderen ondersteunen met begrip voor hun situatie, zodat docenten gewenst gedrag kunnen stimuleren en ongewenst gedrag kunnen corrigeren op een manier die veilig voelt voor kinderen met chronische stress.
  4. Relaties stimuleren: Een positieve en steunende relatie met vluchtelingenkinderen opbouwen en relaties tussen kinderen onderling stimuleren.
  5. Ouders betrekken: Samenwerken met ouders met begrip voor hun achtergrond, en hun rol als opvoeder en belangrijkste steunfiguur voor hun kind versterken.
  6. Zorgen voor kinderen en zorgen voor jezelf: Leren wanneer hulp ingeschakeld moet worden voor kinderen en inzicht in welke hulp mogelijk is. Zorgen voor jezelf om te voorkomen dat je overweldigd raakt door het verhaal van vluchtelingenkinderen.


In de verschillende onderdelen wordt gewerkt met uiteenlopende werkvormen waaronder casuïstiek en animaties. De lesstof in de cursus is breder toepasbaar dan alleen op vluchtelingenkinderen en komt ten goede aan alle leerlingen. De insteek voor deze cursus is dat je blijft handelen zoals je altijd al doet als onderwijsprofessional, maar met extra aandacht voor de achtergrond van vluchtelingenkinderen.