1. Actueel
  2. In memoriam - Paul Baeten

In memoriam - Paul Baeten

Tot ons verdriet is onlangs Paul Baeten plotsklaps overleden. Geschokt staan we stil bij zijn grote betekenis voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dankbaar zijn we voor zijn waardevolle bijdragen aan ook het werk van Augeo Foundation, zijn continue steun en de vele aanmoedigingen die hij ons persoonlijk gaf.

Gedurende zijn hele werkende leven heeft Paul de impact van gezinsgeweld op kinderen op de kaart gezet. Dit resulteerde in de periode dat hij bij het NIZW (het huidige NJI) werkte in baanbrekende publicaties, zoals In De Schaduw Van Het Geweld.

Onder leiding van Paul ontwikkelde het AMK Haaglanden (nu Veilig Thuis Haaglanden) zich als expert en voorloper in het verbeteren van gespreksvoering met kinderen die geweld meemaken. Innovaties als kindspoor en de kindcheck kregen zo in de Haagse regio ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun meerwaarde te bewijzen.

De kindcheck houdt in dat professionals aan volwassenen die kampen met ernstige psychische problemen, verslavingen of een gewelddadige partnerrelatie vragen of zij voor minderjarige kinderen zorgen om daarna eventuele zorgen over de veiligheid van deze kinderen af te wegen. Tot Pauls grote genoegen werd de kindcheck opgenomen in de Wet meldcode. Hij was vervolgens betrokken bij talloze publicaties, cursussen en handreikingen, zoals Achtergronden bij de kindcheck.

Paul schroomde niet kritisch te zijn ten aanzien van zijn eigen werk en de effectiviteit van de aanpak van kindermishandeling. Zijn focus was daarbij altijd op de gewenste uitkomsten voor kinderen en ouders zélf: veiligheid en welzijn. Lang was het onderzoek naar hermeldingen bij ‘zijn AMK’ de enige beschikbare indicator van terugkerend geweld.

Paul beijverde zich voor meer en beter effectonderzoek, waardoor de regio Haaglanden deelnam aan de eerste longitudinale impactstudie 'Doorbreken van geweldpatronen' en de vervolgstudie Resultaten onderzoeksrapport: 'Kwestie van een lange adem'De inzichten uit deze studies zijn zeer bepalend in huidige verbeterinitiatieven van organisaties, gemeenten en rijksoverheid. Paul benutte de uitkomsten van deze effectonderzoeken voortdurend, onder meer in zijn rol in het ontwikkelen van een landelijk handelingsprotocol voor Veilig Thuis Handelingsprotocol Veilig Thuis en als trainer Civil Care.

De afgelopen jaren werkten we opnieuw met elkaar samen bij de ondersteuning die Unicef geeft aan de meldpunten kindermishandeling op Aruba en Curaçao en de ontwikkeling van een beschermingscode Codigo di Proteccion.

Bij dit alles hebben wij Paul leren kennen als een uiterst bevlogen, vakkundige, betrouwbare, zelfkritische innovator. Hij bood ook aan ons veel ruimte voor samenwerking en vernieuwing. Met veel plezier kwamen we elkaar op allerlei plekken tegen, wisselden ideeën uit en ondersteunden elkaars werk met suggesties en connecties. Talloze malen heeft Paul bijgedragen aan cursussen, artikelen en publicaties van Augeo. Nog veel vaker was hij op de achtergrond beschikbaar om tegen te lezen of te adviseren.

De betekenis van Pauls werk leeft voort; in de levens van ouders en kinderen, in veranderd beleid en in de toegenomen kennisbasis waaruit professionals, zoals Augeo medewerkers, blijven putten. Tegelijkertijd zullen we de bijna vanzelfsprekende aanwezigheid van Paul Baeten in het werkveld, zijn persoonlijkheid en zijn oprechte verbondenheid met ook ons, enorm missen. We wensen zijn nabestaanden alle sterkte bij dit verlies.

In memoriam: Paul Baeten
In memoriam: Paul Baeten. Foto gemaakt door Gerry Hurkmans