1. Actueel
  2. Ingrijpende ervaringen hebben een grotere impact op kinderen van hoogopgeleide ouders
Trauma en stress

Ingrijpende ervaringen hebben een grotere impact op kinderen van hoogopgeleide ouders

Gebeurtenissen zoals een echtscheiding of kindermishandeling hebben een grotere impact op kinderen van hoogopgeleide ouders dan op kinderen van laagopgeleide ouders. Dit blijkt uit het recente promotieonderzoek van socioloog Carlijn Bussemakers.

hoogopgeleide ouders - effect op kinderen

Carlijn Bussemakers: ‘Mijn verwachting was dat kinderen uit gezinnen met meer financiële middelen minder last zouden hebben van ingrijpende ervaringen, omdat financiële hulpbronnen als buffer zouden kunnen werken. Dat is niet het geval, de effecten van ingrijpende ervaringen zijn gelijk voor kinderen van arme en rijke ouders.’ De impact is zelfs groter voor kinderen van ouders met meer culturele hulpbronnen, zag de onderzoeker. Die kinderen behouden bij ingrijpende ervaringen weliswaar enige voorsprong, maar die is minder groot dan bij kinderen zonder ingrijpende ervaringen: hun opleidingskansen nemen flink af. ‘Ouders gebruiken hun cultureel kapitaal om de onderwijskansen van hun kinderen te vergroten, bijvoorbeeld door voorlezen en andere activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Maar bij een echtscheiding of kindermishandeling wordt dat culturele kapitaal minder goed overgebracht, doordat ouders minder tijd hebben of de ouder-kind relatie wordt geschaad.’

Bekijk factsheet uitkomsten onderzoek

Invloed ingrijpende ervaringen ook meenemen

Bussemakers keek naast echtscheiding en het overlijden van een ouder bijvoorbeeld ook naar de effecten van kindermishandeling. ‘Bijna twintig procent van de ondervraagden geeft aan tijdens de jeugd fysiek te zijn mishandeld. Ook krijgen veel kinderen te maken met emotionele mishandeling, zoals belediging, kleinering, verbale agressie of schreeuwen.’

Eerder onderzoek richtte zich vooral op sociaaleconomische oorzaken van kansenongelijkheid in het onderwijs. In haar proefschrift wilde Bussemakers dit onderzoek in verband brengen met onderzoek naar ingrijpende ervaringen. ‘Natuurlijk moet er ondersteuning zijn voor kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status, want zij hebben minder goede onderwijskansen. Maar die kansen worden ook slechter door ingrijpende ervaringen- en die zijn niet alleen een probleem van gezinnen die traditioneel als kwetsbaar worden gezien. Het is goed om te kijken naar hoe we de impact van die ervaringen kleiner kunnen maken, bijvoorbeeld met de juiste ondersteuning.’

Ingrijpende ervaringen en invloed op leren

Eerder maakte Augeo Foundation een infographic over de mogelijke gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen op de leerprestaties en het functioneren op school. Bekijk hier de infographic.

Bron: https://www.ru.nl/onderzoek/onderzoeksnieuws/kinderen-minder-goede-onderwijskansen-na-ingrijpende-ervaring

Gezonde Generatie

De infographics zijn ontwikkeld vanuit het programma Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen door Augeo Foundation in samenwerking met Samenwerkende Gezondheidsfondsen. In de infographics zijn de belangrijkste feiten en cijfers uit de laatste wetenschappelijke inzichten opgenomen. Eerder verscheen er al een over ‘Ouderschap en veilig opgroeien’ en over ‘Alcohol- en drugsgebruik en roken’.