Laatste nieuws over de meldcode

De beroepsgroepen hebben hun aangepaste meldcodes vandaag aangeboden aan minister De Jonge van Volksgezondheid.

laatste nieuws meldcode

De eerste mijlpaal is inmiddels verstreken: alle zeven clusters van beroepsgroepen die onder de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen, hebben het basisdocument Afwegingskader vertaald voor hun eigen beroepsgroep. Het gaat om de clusters onderwijs, justitie, verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, pedagogen/psychologen e.a., paramedici en kinderopvang. Ze hebben hun meldcodes vandaag aangeboden aan minister De Jonge.

ACUUT EN STRUCTUREEL

Onder leiding van een projectleider heeft elk cluster in samenspraak met Veilig Thuis beschreven wat hun beroepsgroep verstaat onder ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld en zijn beroepsspecifieke voorbeelden van acute en structurele onveiligheid verzameld en opgenomen. Hierdoor is het voor professionals uit de betreffende beroepsgroep duidelijk welke situaties zij volgens hun beroepsnorm altijd melden bij Veilig Thuis. 

1 JANUARI 2019

Tot 1 januari 2019 kunnen organisaties hun meldcodes met behulp van de nieuwe documenten verbeteren en kunnen professionals ermee oefenen. Vanaf 1 januari zijn professionals verplicht te werken met een meldcode waarin de 5 afwegingsvragen zijn opgenomen.

HANDIGE INFORMATIE

Benieuwd naar het afwegingskader dat voor jouw beroep geldt? Kijk dan hier:

Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze handreiking is opgesteld in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'

(bron: Rijksoverheid)

ANDEREN LAZEN OOK

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet jij over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Geef 10 antwoorden en kom er achter of jij 'meldcodeproof' bent.  Doe de test

Meldcode scholing

Online leren werken met een meldcode

Ontdek onze scholing