Luister naar kinderen

Op initiatief van Augeo komt het ministerie van Volksgezondheid met richtlijnen over participatie van kinderen. ‘Je kunt als hulpverlener bij het eerste gesprek toch gewoon vragen: hoe kan ik jou het beste helpen? Wil je praten? Wat wil je zelf het liefst?’ (een jongere, 19 jaar)

luister

Het lijkt zo logisch en toch gebeurt het zo weinig: betrek in je werk als professional kinderen die (mogelijk) zijn mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt. Uit onderzoek van het Augeo Magazine bleek dat er vooral óver hen wordt gepraat, en te weinig mét hen. En dat terwijl serieus genomen worden en een rol hebben in de besluitvorming kinderen kan helpen herstellen van hun ervaringen.

VN-verdrag

Bovendien beschikken kinderen over onmisbare informatie over hun situatie en kunnen ze vaak goed meedenken over oplossingen. Niet voor niets is in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de VN vastgelegd dat kinderen recht hebben betrokken te worden bij belangrijke beslissingen die hen aangaan.
Daarom pleit Augeo Foundation al jaren voor participatie van kinderen. De Jongerentaskforce van Augeo heeft hierover met de Tweede Kamer gesproken. En nu heeft het ministerie van Volksgezondheid richtlijnen opgesteld hoe participatie van kinderen kan worden verankerd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode

De meldcode wordt op 1 januari 2019 aangepast om duidelijker te maken wat een professional precies moet doen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat voor beroepsgroepen en organisaties een uitgelezen moment om in de meldcode op te nemen hoe en wanneer kinderen betrokken moeten worden in het proces.

Handreiking

Om hen daarbij te helpen is door Augeo, Defence for Children, Rijksuniversiteit Groningen, Veilig Thuis en het Verwey-Jonker-Instituut in opdracht van het ministerie een handreiking geschreven. Daarin wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren, hoe je dat in een meldcode kunt vastleggen en op welke manier je kinderen moet betrekken. Er staat een checklist in voor de meldcode, maar ook tips voor gesprekken met kinderen.

Enthousiast

De Jongerentaskforce van Augeo is intussen in gesprek met de projectleiders van de beroepsgroepen die hun meldcode voor 1 januari aanpassen. Alle projectleiders reageren enthousiast over het opnemen van passages in de meldcode over het betrekken van kinderen. Augeo is daar blij mee. Want uiteindelijk zouden dit soort citaten verleden tijd moeten zijn:

‘Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had. Voor een mishandeld kind is het allerbelangrijkste dat er eerlijk met je gepraat wordt, dat je uitleg krijgt over wat gebeurt.’

Download de Handreiking: Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2018 (pdf)

Anderen lazen ook:

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Voor meerderere beroepsgroepen hebben wij speciale cursussen over 'werken met de meldcode'. Kies jouw sector en leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

Augeo magazine

Nieuws en actualiteit

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Augeo Nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over aanpak  kindermishandeling en huiselijk geweld. Schrijf je in

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer