Augeo Foundation wil dat kinderen opgroeien zonder dat ze hele nare ervaringen meemaken. In veel gevallen kán dat ook. Waarom vinden we dat veilig en veerkrachtig opgroeien zo belangrijk?

Het belang van veilig en veerkrachtig opgroeien

Missie en visie

Nog veel te veel kinderen in Nederland maken thuis nare of ingrijpende dingen mee. Ze zien bijvoorbeeld geweld tussen hun ouders, of iemand in hun gezin heeft psychische problemen of een verslaving waar ze zich zorgen over maken, ze ervaren voortdurende stress van armoede, of worden misbruikt of mishandeld.

De gevolgen van deze ingrijpende gebeurtenissen kunnen enorm zijn. Door voortdurende stress komen kinderen minder goed aan leren en ontwikkelen toe. Het risico op allerlei gezondheidsklachten – zowel mentaal als fysiek – neemt enorm toe. Niet alleen op het moment zelf, maar soms een heel leven lang.

En vaak is dit te voorkomen. Het is bijvoorbeeld niet nodig dat kinderen in een relatief rijk land als het onze, opgroeien met voortdurende stress door armoede. Sommige ingrijpende gebeurtenissen kunnen sneller stoppen, zoals mishandeling kan stoppen als het gezien wordt en er vroegtijdig goede hulp wordt geboden aan alle gezinsleden. Bovendien kun je de schadelijke effecten van ingrijpende gebeurtenissen beperken: door kinderen snel effectieve steun en hulp te bieden. Bijvoorbeeld op het moment dat je vader of moeder wordt opgenomen in een gevangenis, vrouwensopvang of ggz-instelling.

Het mág niet gebeuren dat de gezondheid van een kind lijdt onder de dingen die het thuis meemaakt. Daarom zet Augeo Foundation zich in voor veilig en veerkrachtig opgroeien van alle kinderen. Als een kind toch te maken heeft met nare gebeurtenissen, dan willen we dat dit zo vroeg mogelijk wordt opgemerkt. Zodat de stress en spanning (die heel schadelijk kunnen zijn) en de onveiligheid stopt. En dat kinderen effectieve steun en hulp krijgen. Kortom, dat ze zich gezien, gehoord en gesteund voelen, zodat ze meer kansen krijgen om zich gezond, veilig en veerkrachtig te ontwikkelen.

Kinderen centraal

‘Hoe kan ik werkelijk iets betekenen voor kinderen die dat zo hard nodig hebben? Deze vraag ligt aan de basis van Augeo Foundation. De onafhankelijke stichting die ik inmiddels al meer dan 15 jaar geleden oprichtte. Destijds was er nog veel onbekend op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. We waren nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de meldcode en we maakten vele cursussen en producten voor professionals die werken met kinderen en gezinnen. Hiermee bereiken we jaarlijks meer dan 100.000 professionals. Mede daardoor kwam er vaker en sneller hulp waar dat nodig was.

Maar nog steeds zijn er kinderen die thuis hele nare dingen meemaken. Kinderen die daar zoveel stress en spanning door hebben dat dat een enorme impact kan hebben op hun welzijn. Natuurlijk zetten we in op preventie. Maar ook het versterken van veerkracht kan kinderen en hun ouders enorm helpen, zodat ze zich gezond verder kunnen ontwikkelen. Dat blijft mijn passie. Dat alle kinderen veilig en veerkrachtig kunnen opgroeien.’

Gemma Kobessen,
Oprichter Augeo Foundation