Hoe werken we aan het realiseren van onze visie? Hoe kiezen we de projecten waarmee kinderen hun veerkracht kunnen versterken? Hoe ontwikkelen we de online cursussen, voorlichtingsmaterialen, kennissessies en praktische hulpmiddelen over ingrijpende ervaringen, veerkracht en effectieve steun? En cursisten kunnen kiezen waar hun cursusgeld naartoe gaat. Hoe zit dat?

Aanpak veilig en veerkrachtig opgroeien

Hoe meer kennis (en ervaring) je hebt, des te beter je weet wat je kan doen, wat werkt en hoe je dingen aan moet pakken. Daarom bundelt Augeo Foundation kennis over ingrijpende jeugdervaringen, veerkracht en effectieve steun. Die informatie is niet alleen afkomstig van wetenschappers, maar komt ook uit de praktijk van professionals, en van kinderen, jongeren en ouders met ervaring.

Met al die kennis ontwikkelen we online cursussen, voorlichtingsmaterialen, kennissessies en praktische hulpmiddelen. Deze verspreiden we onder professionals, kinderen, ouders en beleidsmakers. Zodat professionals goede steun kunnen bieden aan ouders en kinderen die nare dingen meemaken als mishandeling, armoede, misbruik of verslaving. Met als doel dat kinderen zich gehoord, gezien en gesteund voelen en veilig en veerkrachtig kunnen opgroeien. Zodat zij herstellen van hun ervaringen en betere kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

In onze Augeo Academy vinden professionals die werken met kinderen en gezinnen relevante online cursussen die hen helpen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn meer dan honderd cursussen voor allerlei sectoren, denk aan onderwijs, zorg en kinderopvang.

In ons veerkracht-programma voeren we projecten uit waarmee kinderen hun veerkracht kunnen versterken. In de  Veerkrachtwerkplaats vinden professionals allerlei materialen die helpen bij het versterken van veerkracht van kinderen.

Om te komen tot deze materialen en cursussen doen we uitgebreid onderzoek en werken we nauw samen met onze Jongerentaskforce, met wetenschappers en met professionals.

We pakken projecten vaak samen met andere partners op. Dat kunnen gemeenten en ministeries, maar ook de politie, Veilig Thuis of beroepsverenigingen zijn. Niet alleen omdat samenwerking bij de complexe problemen cruciaal is. Ook omdat we andere instanties willen helpen om hun rol te pakken, want uiteindelijk zullen zij het moeten doen. En bij dit alles werken we uiteraard nauw samen met de ouders en met de kinderen, want dat is waar we het voor doen!’

Blijven investeren in zinvolle projecten

Augeo Foundation is een ANBI gecertificeerde stichting. Voor een deel van onze cursussen vragen we een kleine bijdrage. Deze cursusinkomsten herinvesteren we in projecten om huiselijk geweld en andere ingrijpende jeugdervaringen zo goed mogelijk aan te pakken, met het doel om kinderen veilig en veerkrachtig op te laten groeien. Cursisten kiezen zelf aan welk bestedingsdoel zij willen bijdragen.