1. Actueel
  2. Waarom onderwijs cruciaal is voor vluchtelingenkinderen

Waarom onderwijs cruciaal is voor vluchtelingenkinderen

Weg van je vriendjes, van je huis, van alles wat je vertrouwd is. Voor vluchtelingenkinderen is dat de realiteit. Vaak zijn ze getuige geweest van afschuwelijk geweld. Deze kinderen hebben veiligheid nodig, een gestructureerd dagprogramma en een kans om hun leven weer op te bouwen. Onderwijs speelt daarin een cruciale rol.

onderwijs is cruciaal voor vluchtelingenkinderen

Voor alle kinderen is onderwijs belangrijk. Stel je eens voor dat je vier jaar onderwijs mist. Vier jaar! Dat is de helft van de tijd op de basisschool, of grofweg bijna je hele middelbare school tijd. Voor veel vluchtelingenkinderen is dat het geval, aldus Save the Children.

Hoe zit dat in Nederland?

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Dus ook kinderen van asielzoekers. Deze kinderen gaan zo snel mogelijk naar school. In ieder geval binnen 3 maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen. Maar vergeet niet dat zij tijdens en soms ook vóór hun vlucht, al geen onderwijs hebben gehad.

Meer dan leren rekenen.

Natuurlijk ga je naar school om te leren. Maar minstens zo belangrijk is de onderwijsomgeving. Het is een plek om met leeftijdsgenoten te spelen, op te bloeien en een eigen toekomst op te bouwen. Het is ook bij uitstek de plek waar kinderen hun veerkracht kunnen versterken. Veerkracht ontwikkelt zich namelijk altijd in relatie met betrouwbare volwassenen en leeftijdsgenoten. En juist voor vluchtelingenkinderen is inzetten op het vergroten van veerkracht zo belangrijk. Wat zij hebben meegemaakt, hoeft namelijk niet per definitie te leiden tot blijvende schade; het merendeel van de kinderen ontwikkelt geen posttraumatische stress-stoornis. Ondersteunende relaties vroeg in het leven van kinderen kunnen de schadelijke invloed verminderen of zelfs omkeren.

Hoe dan?

Positieve sociale relaties (bijvoorbeeld op school) vormen de basis voor veerkracht. Een kind dat een paar uur per dag in een rustige en veilige omgeving is en zich onderdeel voelt van een groter geheel, is beter in staat negatieve gebeurtenissen te plaatsen en ermee om te gaan. Leerkrachten of andere volwassenen kunnen daarbij helpen. Augeo Foundation zet zich in voor het veilig en veerkrachtig opgroeien van kinderen en heeft diverse materialen en cursussen die hierbij kunnen helpen:

Meer informatie over wie de vluchtelingenkinderen zijn en wat er speelt in hun leven, lees je in het interview met Trudy Mooren.


Webinar – Cultuursensitief werken

Op 19 september van 16:00 – 17.00 uur organiseert Augeo Foundation samen met Pharos (het landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen) een webinar over ‘Cultuursensitief werken’. Dit gaat vooral in op de belangrijkste uitkomsten van een recent onderzoek naar het vroegsignaleren van kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen.