1. Actueel
  2. Waarom is het zo belangrijk dat je sociaal-emotionele vaardigheden leert op school?
Veerkracht

Waarom is het zo belangrijk dat je sociaal-emotionele vaardigheden leert op school?

School is een plek waar kinderen en jongeren groeien. Door te leren rekenen en schrijven, én door te leren met zichzelf en de ander om te gaan. De nadruk in het onderwijs ligt nu vooral op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en het meten van concrete leerresultaten. Dat is zonde, want meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen in het onderwijs levert veel op.

Sociaal-emotionele vaardigheden

Als je sociaal-emotionele vaardigheden structureel verankert in het onderwijscurriculum, krijgen leerkrachten meer tijd en mogelijkheden om leerlingen over zichzelf en hun relatie met anderen te leren. Dit maakt hen krachtiger, op school en in de maatschappij. Meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen in het onderwijs levert veel op:

  • 11% toename van leerprestaties door een betere motivatie van de leerling;
  • Meer kansengelijkheid;
  • Beter welbevinden van leerlingen én leerkrachten;
  • Maatschappelijke en economische winst.

Randvoorwaarde voor gelijke kansen

Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij, waaronder Augeo Foundation, pleiten in een position paper voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum. We zien dit als randvoorwaarde voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen voor elke leerling. Ook jongeren zelf zien het belang van goed ontwikkelde sociaal emotionele vaardigheden en geven aan deze vaardigheden op school te willen ontwikkelen. Dit is een investering in de toekomst van huidige en volgende generaties en levert de samenleving (mentaal) gezonde kinderen met meer gelijke kansen op.

Lees hier de volledige position paper