1. Actueel
  2. Meer weten over traumasensitief werken?

Meer weten over traumasensitief werken?

Traumasensitief werken betekent dat je er in je werk altijd rekening mee houdt dat kinderen en hun ouders ingrijpende ervaringen kunnen hebben. Door een kind en/of ouder veiligheid en vertrouwen te bieden, kan de stress afnemen. Wil je er meer over weten? We geven een aantal inspirerende tips.

LEZEN - Artikel ‘Zo kun jij traumasensitief werken’

In dit artikel komen zes vragen aan de orde over traumasensitief werken. Denk aan ‘Waarom is traumasensitief werken zinvol? En ‘Kun je het fout doen?’.

KIJKEN - Video ‘Why I am rude’

In deze video lezen kinderen een gedicht voor. Dit gedicht geeft inzicht in het ‘waarom’ achter gedrag dat vaak als onbeleefd wordt gezien.

LEREN - Cursus Stress-sensitief communiceren

Het is niet eenvoudig om een gesprek te voeren in situaties waarbij stress en trauma's een grote rol spelen. In deze cursus legt kinder- en jeugdpsychiater Professor Adriaenssens uit hoe kennis over de werking van de hersenen kan helpen bij gesprekken over huiselijk geweld. Hij behandelt verschillende casussen en maakt gebruik van animaties en videobeelden.

LEREN EN DELEN – Beleid en strategie rondom traumasensitief werken

Eind mei start de korte online leergang ‘Visie op veerkracht’. Centraal staat de vraag: hoe kun je als gemeente of organisatie bijdragen aan het versterken van de veerkracht bij kinderen en gezinnen? En wat vraagt dit van jouw organisatie of gemeente? Deze gratis online leergang is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met beleid of strategie, gericht op het versterken van veerkracht of traumasensitief werken.

LEZEN – 8 Interventies die helpen bij ingrijpende jeugdervaringen

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen (ACE’s), kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Dat hoeft niet, maar kan wel. Ze hebben een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl, ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Wat kun je als professional met de kennis over ingrijpende jeugdervaringen? En wat werkt in het voorkómen ervan?

WETEN - Hoe ga je om met kinderen met korte lontjes?

Een deel van de kinderen in het gespecialiseerd onderwijs heeft ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Korte lontjes, angst, concentratieproblemen, agressie. Wat zijn de achtergronden hiervan? En hoe kunnen we deze leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen? Dat is onderzocht door Stichting Orion. Over dit onderzoek ontwikkelde Orion samen met Augeo Foundation een factsheet.