Vragenlijst om erachter te komen hoe het thuis gaat

Coronatijd. Hoe kom je er nu achter hoe het bij een kind thuis gaat? Wat gaat er wel goed en wat niet? Hoe kijk je samen of er oplossingen te bedenken zijn voor problemen die zich voordoen.

Hulpverleners houden nu vanaf een afstand contact met gezinnen. Om goed een (beeld)gesprek te voeren weet je inmiddels wel dat je op een rustige plek gaat zitten en dat je positieve feedback geeft. Maar wát moet je nu precies vragen om erachter te komen hoe het thuis echt gaat? Dat zetten we concreet op een rijtje in deze vragenlijst.

Deze vragen zijn bedoeld voor ouders, maar je kunt ze ook gebruiken voor kinderen. Natuurlijk moet je ze dan wel vertalen naar wat het kind kan begrijpen. Kinderen vinden het leuk om te helpen en mee te denken met hun ouders en komen hierbij vaak met onverwachte oplossingen. Hen betrekken is ook goed voor hun ontwikkeling en het helpt ze om beter met moeilijke dingen om te gaan.

Hoe nu verder?

En dan, na het gesprek? Je formuleert een aantal aandachtspunten waar ouders mee aan de slag kunnen en waarvan je denkt dat ze dit ook goed kunnen oppakken. Spelen er dingen die mogelijk de veiligheid van de kinderen en de gezinsleden aantasten? Dan kan je gebruik maken van een beschermingsplan. Ook daarin staan behapbare en concrete afspraken met alle gezinsleden. Bijvoorbeeld: Wat kun je doen als de stress oploopt? Wie en wat kan daarbij helpen?

Mocht het helemaal niet lukken om contact te krijgen met de ouders of om op een constructieve manier met ouders aan de situatie thuis iets te verbeteren dan zijn er hulptroepen: bespreek je zorgen met je leidinggevende of vraag om advies bij Veilig Thuis.

Download de 'Vragenlijst om erachter te komen hoe het thuis gaat'.

Lees ook:

Drie tips om met angstige kinderen te praten over corona

De scholen zijn dicht, mensen werken thuis, we houden anderhalve meter afstand. Voor volwassenen zijn het al rare en spannende tijden. Maar hoe zit het met kinderen? Hoe leg je hen uit wat er aan de hand is? Lees de tips

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Corona en de jeugdzorg

In deze video staan we stil bij de belangrijke rol van jeugdzorgmedewerkers die ondanks het corona-virus hun nek blijven uitsteken voor jongeren in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Bekijk het filmpje