1. Actueel
  2. Wat helpt jongeren met crimineel of antisociaal gedrag?

Wat helpt jongeren met crimineel of antisociaal gedrag?

Jaarlijks worden circa 5.000 jongeren tussen de 12 en 23 jaar begeleid door de Jeugdreclassering. Zij hebben een strafbaar feit gepleegd, worden daarvan verdacht of krijgen jeugdreclassering vanwege langdurig schoolverzuim. Er zijn er twee nieuwe animaties ontwikkeld die kunnen bijdragen aan het versterken van veerkracht en een positieve ontwikkeling van jongeren.

De animaties zijn ontwikkeld door Expect Jeugd en Augeo Foundation en zijn te vinden op de website van Augeo Foundation en op nieuwe website behorend bij de landelijke methodiek ‘Jeugdreclassering in Verbinding’. Professionals die werken in de jeugdreclassering vinden hier informatie en handvatten om de jongeren te helpen op het rechte pad te blijven of weer te komen. De animaties zijn gebaseerd op het Good Lives Model. Dit model zorgt ervoor dat het perspectief niet alleen gericht is op risicofactoren, maar juist meer kijkt naar de krachten van een jongere, waar het gedrag vandaan komt, en hoe je veerkrachtig functioneren kan versterken.

Twee animaties

De animatie ‘Wat maakt jou gelukkig?’ gaat over vragen als: Waar word jij gelukkig van? Wat wil jij in je leven? Op een voor jongeren aansprekende manier volg je in een paar minuten Nigel, Nina en Tobi. Met als slotvraag: Wat is voor jou belangrijk in het leven en hoe kun je dit bereiken zonder schade aan jezelf of anderen toe te brengen?

De animatie ‘Wat is jou overkomen?’ laat zien dat jongeren die in aanraking komen met de politie soms al veel hebben meegemaakt. En legt uit hoe het komt dat ze daardoor soms bepaalde keuzes maken en zich op een bepaalde manier gedragen. Het maakt aan de hand van de verhalen van Tom en Mohammed duidelijk dat jij niet je gedrag bent, maar zelf keuzes kan maken.

Animatie: Wat maakt jou gelukkig?

Animatie: Wat is jou overkomen?

Hoe kun je als professional deze animaties gebruiken?

Met name jeugdreclassering (JR)-werkers, maar ook andere professionals die werken met jongeren die antisociaal gedrag vertonen, kunnen de animaties met jongeren bekijken en vervolgens in gesprek gaan over wat hen is overkomen en wat hen gelukkig maakt. Daarbij kunnen ze vragen stellen als: Wat denk of voel je na het zien van dit filmpje? Herken je dingen uit het filmpje? Wat vind jij echt belangrijk in je leven? Wat zou een onverstandige manier zijn om dit te bereiken? En een verstandige? Waarom?